Силабуси ОП Біохімія (магістр)

Силабуси навчальних дисциплін

Освітня програма “Біохімія” (спеціальність – 091 Біологія) 

Освітній рівень – магістр

Осінній семестр 2020-2021 н. р.

1.

2.

3.

Весняний семестр 2020-2021 н. р.

1.

2.

3.