Силабуси ОП Біохімія (бакалавр)

Силабуси навчальних дисциплін

Освітня програма “Біохімія” (спеціальність 091 Біологія) 

Освітній рівень – бакалавр

Осінній семестр 2020-2021 н. р.

1.Великий практикум_силабус    (відповідальна за курс – д.б.н. Байляк М.М.)

2.Ендокринологія_Sylabus-2020

3.Імунологія_Sylabus-2020

Весняний семестр 2020-2021 н. р.

1.

2.

3.