Силабуси для здобувачів 2020 року вступу

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1. Англійська мова

ОК 2. Новітня історія України та української культури

ОК 3. Фахова англійська мова

ОК 4. Фізична культура

ОК 5. Основи вищої математики

ОК 6. Хімія неорганічна

ОК 7. Хімія органічна

ОК 8. Хімія аналітична

ОК 9. Фізика

ОК 10. Хімія біоорганічна

ОК 11. Математична методи в біології

ОК 12. Біофізика

ОК 13. Біоінформатика

ОК 14. Ботаніка

ОК 15. Зоологія

ОК 16. Фізіологія та біохімія рослин

ОК 17. Фізіологія людини і тварин

ОК 18. Біохімія

ОК 19. Генетика

ОК 20. Вірусологія

ОК 21. Мікробіологія

ОК 22. Молекулярна біологія

ОК 23. Імунологія

ОК 24. Біотехнологія

ОК 25. Біологія клітини

ОК 26. Вступ до біохімії (англійською мовою)

ОК 27. Вступ до експериментальної біології

ОК 28. Основи клінічної біохімії

ОК 29. Неферментативні процеси в біології

ОК 30. Великий практикум з біотехнології

ОК 31. Фізико-хімічні методи в біології

ОК 32. Курсова робота

ОК. 33. Кваліфікаційна робота

ОК 34. Навчальна практика

ОК 35. Виробнича практика

ОК 58. Атестація

ОК 59. Атестація (кваліфікаційна робота)

Вибіркові компоненти ОП

ВК 36. Екзимологія

ВК 37. Будова та функції біомембран

ВК 38. Біоенергетика

ВК 39. Біоетика та біобезпека

ВК 40. Мікробна біотехнологія

ВК 41. Основи ензимодіагностики

ВК 42. Великий практикум з біохімії

ВК 43. Великий практикум з експериментальної біології

ВК 44. Науковий семінар (англійською мовою)

ВК 45. Журнальний клуб (англійською мовою)

ВК 46. Молекулярна мікробіологія (англійською мовою)

ВК 47. Експресія генів (англійською мовою)

ВК 48. Великий практикум з лабораторної діагностики

ВК 49. Великий практикум з клінічної біохімії

ВК 50. Функціональна біологія клітини (англійською мовою)

ВК 51. Регуляторні шляхи (англійською мовою)

ВК 52. Ендокринологія

ВК 53. Біохімія крові

ВК 54. Агробіотехнологія

ВК 55. Нейробіологія

ВК 56. Молекулярна біотехнологія

ВК 57. Молекулярні основи імунітету