Штурмак Андрій

ШТУРМАК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Контактна інформація та особисті дані:
Українець
Електронна адреса: andrii.shturmak.19@pnu.edu.ua
Мови: українська, англійська

Тези доповідей

Штурмак А. В., Харук С. В. Флуоресцентний підхід для визначення концентрацій пептидів при інтраназальній доставці (Івано-Франківськ, 21 квітня)

Нагороди

2022 р – Зайняте II місце серед стендових доповідей на 92-ій науково-практичній конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю “Інновації в медицині та фармації”.