Відбувся попередній захист докторської дисертації доцента кафедри Марії Байляк

17 травня 2018 року на кафедрі біохімії та біотехнології відбувся попередній захист докторської дисертації к.б.н. Марії Байляк. Тема дисертації «Використання природних речовин для підвищення адаптаційного потенціалу та сповільнення старіння». Науковий консультант – проф., д.б.н. Володимир Лущак. Рецензентами роботи виступили проф., д.б.н. Сімчук Андрій Павлович та проф., д.м.н. Куцик Роман Володимирович. Після годинної доповіді здобувача, відбулась жвава та плідна дискусія щодо наукових результатів здобувача. Загалом робота отримала схвальну оцінку рецензентів та позитивні відгуки колег та отримала рекомендацію бути поданою до офіційного захисту.