НА КАФЕДРІ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

На кафедрі відбувся захист магістерських робіт. Свої роботи представили 6 магістрантів.
1. Бутенко Наталія Володимирівна «Розробка моделі ожиріння на плодовій мушці». Науковий керівник – доц. Господарьов Д.В.
2. Гурза Вікторія Володимирівна «Фізіолого-біохімічні особливості плодової мушки на середовищах зі смальцем, фруктозою та кверцетином». Науковий керівник – доц. Байляк М.М.
3. Ватащук Мирослава Володимирівна «Взаємозв’язок біохімічних та імунологічних процесів у молодих та старих мишей з передраковим станом печінки». Науковий керівник – проф. Семчишин Г.М.
4. Дівнич Андрій Михайлович «Вплив старіння на активність гліколітичних ферментів у серці мишей». Науковий керівник – проф. Лущак В.І.
5. Хом’якова Ірина Ярославівна «Активність глутатіон- залежних ферментів і маркери оксидативного стресу у нирках мишей різного віку при періодичному голодуванні. Науковий керівник – проф. Лущак В.І.
6. Черепов Юрій Валерійович « Вплив споживання Сapsicum frutescens на фізіологічні і біохімічні показники Drosophila melanogaster». Науковий керівник – доц. Лущак О.В.

Захист, як зазвичай, проходив у формі розширеного засідання кафедри, де були присутні як працівники, так і студенти кафедри. Після 7-10 хв доповіді , магістранти мали змогу проявити свою ерудицію та теоретичні знання, вміння відстоювати свої результати у дискусії з членами екзаменаційної комісії та у відповідях на запитання присутніх. Характеристику кожному магістранту дав його науковий керівник, а також рецензенти роботи. Хочемо відзначити, що як члени комісії, так і наукові керівники та рецензенти дуже прискіпливо підійшли до аналізу роботи магістрантів, їхніх доповідей і відповідей на питання . Можливо, не всі коментарі були приємними і похвальними, але вони були справедливими і чітко вказували на недоліки роботи і недопрацювання магістрантів. На жаль, є певні моменти, яких хотілося б що не було і які б могли бути усунені під час роботи. Критичні зауваження – низькі ініціативність та самостійність студентів, очікування чітких покрокових інструкцій керівника, недостатньо високий теоретичний рівень та недостатнє присвячення себе роботі. З позитивних моментів: всі роботи експериментальні та унікальні за тематикою, студенти добре навчилися за 5,5 років готувати презентації та доповідати результати, навчилися працювати в команді і брати відповідальність за виконану роботу.
Загалом, незважаючи на критичні зауваження, наші магістранти показали достатній рівень та успішно захистили свої роботи.
Вітаємо своїх магістрів та бажаємо їм успіхів у професійному становленні! А на згадку кілька фото

Доповідь магістрантки Наталі Бутенко
Доповідь магістрантки Вікторії Гурзи
Доповідь магістрантки Мирослави Ватащук
Доповідь магістранта Андрія Дівнича
Доповідь магістрантки Ірини Хом’якової
Доповідь магістранта Юрія Черепова