Наші науковиці Марія Байляк та Ольга Стрільбицька – переможці програми «Малі наукові гранти» (Small Research Grant Application – 2021») від U.S.-Ukraine Foundation Biotech Initiative

Нещодавно науковиці кафедри біохімії та біотехнології д.б.н., професор Марія Байляк та к.б.н. Ольга Стрільбицька стали переможцями програми «Малі наукові гранти» (Small Research Grant Application – 2021») від громадської організації U.S.-Ukraine Foundation Biotech Initiative (програма «Біотехнологічні ініціативи» американсько-українського Фонду).

Американсько-український фонд (USUF) – це неурядова організація, штаб-квартира якої знаходиться у Вашингтоні (США) і постійно працює на місцях в Україні з 1991 року. Починаючи з того часу, Фонд створив та підтримує численні стратегічні програми та проекти, забезпечивши їхнє фінансування на майже 50 мільйонів доларів. Програма «Біотехнологічні ініціативи» є одним з ключових напрямків діяльності Фонду. У рамках програми «Біотехнологічні ініативи» працюють програми «Малі наукові гранти», «Публікаційні гранти» та «Гранти на подорожі».

Завдяки виграних грантам (розміром до 2000 доларів) у рамках програми «Малі наукові гранти» науковиці отримали можливість придбати необхідне обладання та матеріали для проведення своїх наукових досліджень. 

Тема наукового дослідження Марії Байляк «Використання дієтичних добавок для профілактики ожиріння та інших вікових порушень обміну речовин на моделі мишей».

Коментар Марії Байляк: «У цьому проєкті планується дослідження геропротекторних властивостей різних природних та синтетичних сполук. Нещодавно ми почали вивчати антивікові (або геропротекторні) ефекти деяких окремих сполук (ферулова кислота, альфа-кетоглутарат, 2,4-динітрофенол) та рослинних екстрактів з кореневища родіоли рожевої та квітів ромашки. Ми вибрали ці харчові добавки для дослідження з урахуванням їх хімічного складу/структури та потенційного впливу на конкретні мішені у старінні. Дослідження включає речовини та препарати, які мало вивчались як антивікові препарати, тому інформації про їхні механізми дії є недостаньо. Реалізований проект частково фінансується Національним науковим фондом України (реєстраційний номер проекту 2020.0/0118) під темою «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості та якості життя». Оскільки передбачається, що антивікові препарати для запобігання старінню слід приймати у молодому та зрілому віці вплив вибраних речовин та екстрактів буде перевірено на модельних тваринах молодого та середнього віку (мишах). Під час реалізації проекту ми стикнулись з проблемою якості їжі для мишей. Ми придбали лабораторний корм для гризунів, який виробляють виробники в Україні, але, схоже, цей корм поганої якості, оскільки миші погано набирають вагу і погано розмножуються, споживаючи його. Тому ми маємо забезпечувати основні продукти харчування додатковими харчовими компонентами (сиром, морквою, кашами, буряком, хлібом, вітамінними сумішами тощо). Це не дозволяє чітко контролювати умови експерименту. Іншою проблемою є додавання та контроль кількості споживаних харчових добавок (ферулова кислота, альфа-кетоглутарат, рослинні екстракти). Метод гаважу (примусове годування мишей) не дуже придатний для тривалих експериментів, зручніше додавати харчові добавки в основну їжу. Лабораторний корм продається у твердих гранулах; тому подальше введення в нього додаткових компонентів неможливе. Щоб вирішити цю проблему, ми подали заявку на фінансування для придбання обладнання (гранулятора корму та змішувача), яке дозволить нам самостійно готувати їжу для мишей. Це можливо не зменшить вартість їжі, але ми зможемо готувати їжу для мишей вищої якості та такого складу, який нам потрібен. Завдяки цьому новому обладнанню ми зможемо готувати різні експериментальні дієти, змінюючи вміст макроелементів (вуглеводів та жирів) та мікроелементів. За грантове фінансування ми також плануємо придбати окремі інгредієнти для приготування корму для мишей. Крім того, ми плануємо використати придбане обладнання та інгредієнти їжі, щоб отримати достатню популяцію мишей для подальших експериментів. Таким чином, завдяки новому обладнанню будуть зменшені витрати на їжу, час та людські ресурси, а заплановані експерименти будуть проведені краще та швидше».

Тема наукового дослідження Ольги Стрільбицької “Сигнальні шляхи TOR та IIS у стовбурових і похідних клітинах впливають на фізіологічні показники та метаболізм D. melanogaster”.

Коментар Ольги Стрільбицької: «Основною метою проєкту є визначення кількості та активності стовбурових клітин кишківника (СКК) та їх недиференційованих похідних ентеробластів (ЕБ) за умов модуляції нутрієнт-чутливих сигнальних шляхів TOR та IIS. Нас цікавить, як реагують клітини кишківника плодової мушки у відповідь на активацію/інгібування TOR та IIS, а також, як швидкість проліферації СКК корелює з дослідженими фізіологічними та метаболічними показниками. Ми припускаємо, що зміни в активності сигнальних шляхів в невеликій популяції клітин кишківника мають глобальний ефект на фізіологію та метаболізм мух через процеси, локалізовані в даній тканині. Регуляція швидкості проліферації та диференціації СКК ​​є критично важливою для збереження пулу стовбурових клітин при зниженні їх кількості або при гіперактивації стовбурових клітин, як це відбувається після травми кишківника або хіміотерапії у людей. Ми пропонуємо оцінити швидкість проліферації СКК ​​за допомогою імунофлуоресцентного фарбування антитіл до білка фосфо-H3. Фосфорильований гістон 3 (фосфо-Н3) є високоспецифічним маркером для конденсованих хромосом і, отже, може бути використаний для оцінки кількості мітотично активних СКК. Отримані результати повинні забезпечити платформу для терапевтичного застосування у боротьбі з гіперпроліферативними захворюваннями, що є ефективною стратегією для продовження тривалості життя. Цей проєкт дасть можливість відкрити новий спосіб продовження тривалості життя за допомогою регуляції гомеостазу кишківника».