Чому абітурієнти мають прийти вчитись саме до нас?

Мета будь-якого навчання – отримати знання і навички, необхідні для подальшої роботи, справи всього життя, яка буде корисна для суспільства.

У Західній Україні є школи, які виховують сильних за знаннями абітурієнтів, що цікавляться хімічними аспектами біології і добре знайомі із сучасними досягненнями біохімії та молекулярної біології. Ще під час навчання ці школярі проводять наукові дослідження, пов’язані з визначенням активності ферментів і концентрації певних метаболітів у тканинах живих організмів. Модельними об’єктами їхніх досліджень є мікроорганізми, рослини чи комахи. Після закінчення школи ці учні, вже як абітурієнти, шукають престижного вищого навчального закладу, де вони могли б продовжити освіту і стати спеціалістами в своїй галузі. Зі шкільним дослідженням часто доводиться розпрощатись: вибрана спеціальність не передбачає дослідницької роботи або викладачі, які курують дану спеціальність, мають інші наукові інтереси. Тоді набуті дослідницькі навички, які, як показує досвід багатьох сучасних педагогів, є важливими для опанування багатьма професіями, втрачаються. Дуже часто буває і так, що у вибраному престижному університеті можна займатись цікавим дослідженням, більш-менш схожим на те, що було колись у школі. Втім таке дослідження не дає кар’єрних переваг. З цих всіх причин, сильні, обізнані в біології абітурієнти, втрачають свої навички в гонитві за престижем і стають вимушеними займатись справою, яка не є їхнім покликанням.

Наша кафедра забезпечує, власне, все, що необхідно школярам, які цікавляться такими галузями біології, як біохімія, молекулярна біологія, генетика, мікробіологія, фізіологія, геронтологія, біотехнологія, тощо. Наші студенти отримують рівень теоретичної підготовки з біологічних дисциплін не гірший, ніж в інших університетах. Так само, як і в престижних ВНЗ, наші студенти мають можливість послухати лекції знаних українських та закордонних вчених, які приїжджають на наші запрошення. Участь у науково-дослідній роботі під керівництвом наших працівників – вітається і заохочується. Науково-дослідна робота на нашій кафедрі пришвидшує кар’єрний розвиток, оскільки науковий доробок (статті виступи на конференціях, призові місця у всеукраїнських та міжнародних конкурсах) дає переваги при отриманні грантів для поїздки за кордон (для покращення практичних навичок) та грошові стипендії. Ми можемо впевнено казати, що наші студенти досягають мети, заради якої вони приходять навчатись в університет. При цьому, їм не потрібно жертвувати своїми шкільними захопленнями.

Ще однією важливою особливістю нашої кафедри, наразі відсутньою на кафедрах біохімії інших університетів, є посилене вивчення англійської мови. Цю дисципліну наші студенти вивчають на кожному курсі. Ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення англомовного середовища та не втрачаємо жодної найменшої можливості спілкування англійською (наприклад, проводячи англомовні семінари). Чи вчать наші студенти якусь «іншу біохімію», ніж студенти Київського, Львівського, Харківського, Одеського або Чернівецького університетів? Ми максимально сприяємо професійному спілкуванню наших біохіміків з біохіміками інших ВНЗ (на конференціях і конкурсах, науково-практичних школах та воркшопах). Ми запрошуємо до нас студентів з інших ВНЗ і заохочуємо поїздки наших студентів у інші ВНЗ для обміну досвідом. Чи зациклені наші студенти тільки на біохімії? Біохімія – це галузь біології. Саме тому ми зацікавлені в тому, щоб наші студенти добре знали всі біологічні дисципліни. Ми також зацікавлені в тому, щоб наші студенти мали високий рівень підготовки з усіх природничих дисциплін – математики, фізики та хімії. Ми дуже уважно слідкуємо за рівнем наших студентів і робимо все можливе для того, щоб вони мали добру підготовку з дисциплін, які безпосередньо не викладаються на нашій кафедрі.


І насамкінець – тільки наша кафедра, поки що єдина в Україні, навчає студентів-біохіміків окремою групою вже з першого курсу за освітньою програмою «біохімія» (з 2020 року “Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень”). Саме це забезпечує можливість готувати конкурентоспроможних фахівців як для українського, так і міжнародного ринків праці і наступного навчання в аспірантурі. Саме високий рівень фахової підготовки у поєднанні з вільним володінням англійською мовою забезпечує нашим випускникам переваги перед такими інших закладів вищої освіти.