Умови прийому

Коротка інформація для вступників на освітній ступінь бакалавра у 2019 році

Спеціальність 091 Біологія (освітня програма Біохімія):

Перелік вступних випробувань (мінімальна кількість балів  для допуску до участі у конкурсі 100):

 1. Українська мова (коефіцієнт 0,2)
 2. Біологія (коефіцієнт 0,4)
 3. Хімія/Іноземна мова (коефіцієнт 0,25)

Коефіцієнт атестату про повну загальну освіту – 0,1

Коефіцієнт за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ – 0,05

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Ліцензований обсяг: 22 осіб

Вартість навчання (на рік): 12 400 грн

Кваліфікація: інженер-лаборант, біохімік

Можливість працевлаштування: лабораторії медико-діагностичні, санітарно-епідеміологічні, біотехнологічні, контролю якості продуктів харчування та стану навколишнього середовища; наукові установи

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за всіма формами навчання:

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім таких випадків:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою- 2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII цих Правил прийому та Умов прийому;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.

 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно- гігієнічним нормам. Місця у гуртожитку вступникам надаються на підставі поданої заяви у Приймальну (відбіркову) комісію.

Порядок подання електронної заяви (завантажити)

_________________________________________________________

Коротка інформація для вступників на освітній ступінь магістра

Спеціальність 091 Біологія (освітня програма Біохімія):

 Перелік вступних випробувань:

Для суміжних спеціальностей (Біологія)

Інші спеціальності:

Вартість навчання за рік: 15 800 грн (ціна на 2018 рік)

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Ліцензований обсяг: 10 осіб

Кваліфікація: науковий співробітник (біологія), біохімік

Можливість працевлаштування: продовження навчання в аспірантурі в Україні та закордоном; лабораторії медико-діагностичні, санітарно-епідеміологічні, біотехнологічні, контролю якості продуктів харчування та стану навколишнього середовища; наукові установи та лабораторії, посада лаборанта/асистента/викладача у коледжах, закладах професійної освіти та вищої освіти

Прийом заяв, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі базової чи повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

 Детальніша інформація на: