Історія та сьогодення кафедри

колектив кафедри, 2006 р.

У жовтні 2002 року у складі природничого факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника наказом ректора, професора Віталія Кононенка, була створена кафедра біохімії. Очолив кафедру (і впродовж двадцяти років залишався її керівником) професор, доктор біологічних наук Володимир Іванович Лущак. Першими співробітниками кафедри стали доктори медичних наук, професори Іван Віцентович та Марія Андріївна Мазепи, кандидати біологічних наук, доценти Тетяна Володимирівна Багнюкова та Галина Миколаївна Семчишин, завідувач навчальними лабораторіями Ольга Іванівна Лаба та старший лаборант Галина Володимирівна Шмігель.

Співробітники, які стояли у витоків кафедри

У 2010 році у зв’язку з розширенням напрямків наукових досліджень кафедру біохімії було перейменовано на кафедру біохімії та біотехнології. А у вересні 2022 року кафедру очолила професорка, докторка біологічних наук Байляк Марія Михайлівна.

На сьогодні тут працюють три доктори наук – проф., д.б.н. Володимир Лущак, проф., д.б.н. Галина Семчишин, проф., д.б.н. Марія Байляк та 9 кандидатів наук – вихованців кафедри (Дмитро Господарьов, Віктор Гусак, Олександра Абрат, Олег Лущак, Надія Мосійчук, Уляна Стамбульська, Ольга Стрільбицька, Марія Лилик, Уляна Семанюк). У 2021 році колектив кафедри поповнив доктор філософії  Володимир Швадчак.

2023 рік, день вишиванки
2022 рік
2018 рік

На кафедрі проводяться наукові дослідження світового рівня, що підтримує високий науковий імідж університету. Тематика наукових інтересів співробітників кафедри охоплює:

  • інтенсивність метаболізму та вільнорадикальні процеси у  старінні та за розвитку метаболічних порушень (нейродегенеративні захворювання, метаболічний синдром, ожиріння, цукровий діабет тощо);
  • пошук шляхів до уповільнення старіння та забезпечення здорового довголіття (обмеження кількості калорій у їжі, використання рослинних препаратів та фармакологічних чинників); 
  • вплив різних стресових чинників (пестициди, важкі метали, температура тощо) на виживання, стан імунної системи та вільнорадикальні процеси у біологічних системах (дріжджі, риби, дафнії, плодова мушка, рослини); 
  • мікроклональне розмноження цінних видів рослин (павловнія, смородина, лохина, малина, декоративні види рослин);
  •       гібридомна технологія отримання моноклональних антитіл;
  • основні модельні об’єкти дослідження – пекарські дріжджі, плодова мушка, риби, миші та рослини.
За час існування кафедри співробітниками видано у співавторстві понад десяток англомовних наукових монографій (закордонні видавництва) та опубліковано понад 250 наукових статей у кращих фахових виданнях України та високорейтингових закордонних журналах.
Професор Володимир Лущак увійшов до сотні найкращих науковців України (лауреат премії Scopus та Web of Sciences 2016 та 2018). Професорка Марія Байляк лауреат  першої української премії “Для жінок в науці-2018”, що є частиною глобальної програми L’OREAL-ЮНЕСКО, а також у 2021 році президентом України Володимиром Зеленським нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.  
Співробітники кафедри тісно співпрацюють із закордонними науковцями та науковими установами Канади, США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі і Бразилії. Наукова співпраця проводиться у формі виконання спільних грантів, проведенні міжнародних шкіл, закордонних стажувань та опублікування спільних наукових статей (див. детальніше у розділі Наукова робота).
Як навчально-науковий підрозділ кафедра забезпечує високопрофесійну підготовку фахівців за освітніми рівнями “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю «Біологія» освітні програми “Біохімія”, “Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень”, докторів філософії та докторів наук за спеціальністю “Біологія”. За час існування кафедри захищено 18 кандидатських дисертацій (16 зі спеціальності “Біохімія” та 2 – зі спеціальності “Імунологія”) та дві докторські дисертації.
Девіз кафедри: «Навчання від науки»
Студенти-біохіміки з першого курсу залучаються до наукових досліджень. Це забезпечує тісний зв’язок теорії, яка викладається на різних курсах, з науковими реаліями. Метою кафедри в підготовці біохіміків є навчити студентів самостійно планувати і проводити дослідження, аналізувати наукову літературу, виявляти актуальні нез’ясовані наукові питання та знаходити відповіді на них експериментальним шляхом. Цьому допомагають наукові семінари, які регулярно проводяться на кафедрі. На них студенти та викладачі доповідають і обговорюють актуальні проблеми біохімії та суміжних дисциплін та, що особливо цінно, доповідають результати власних досліджень.
Семінари проводяться українською та англійською мовами. Вивченню англійської мови на кафедрі приділяється особлива увага, оскільки на сьогодні саме англійська є основною мовою спілкування вчених з різних країн, а також мовою сучасної наукової літератури. Студенти, аспіранти та співробітники кафедри постійно беруть участь у різних міжнародних наукових конференціях та проводять сумісні дослідження за кордоном. На конференціях студенти і аспіранти кафедри регулярно займають призові місця за кращі доповіді і роботи.
Важливий місце у навчанні біохіміків займає практична підготовка, яка становить понад 50% навчального часу: на лабораторних заняттях з навчальних дисциплін, під час навчальних і виробничих практик, у ході виконання наукових (курсових і дипломних) робіт студенти оволодівають навичками  роботи у біохімічній та мікробіологічній лабораторіях, освоюють сучасні методи досліджень, які широко використовуються у клінічній медичній діагностиці та у біотехнологічній промисловості, вчаться планувати експерименти та аналізувати отримані результати. Всі ці навички високо цінуються працедавцями, тому наші випускники легко і швидко знаходять роботу за фахом.
За час існування кафедра випустила понад 200 спеціалістів-біохіміків, які успішно працюють у галузі клінічної біохімії, функціональної біохімії, мікробіології, молекулярної біології як в Україні, так і за її межами (Фінляндії, Швеції, Канаді, Німеччині, Польщі, Данії).
З 2013 року на кафедрі щорічно проводяться Літні школи з біохімії для молодих науковців з цілої України, де викладачі кафедри діляться своїм досвідом в галузі дослідження вільно-радикальних процесів, старіння та метаболічних порушень. Для школярів щорічно проводиться Осіння школа юного біохіміка, де учні мають можливість познайомитися з таємничим світом біомолекул та розвинути навички експериментальної роботи в лабораторії.

Відповідно до наукометричної бази даних Scopus станом на грудень 2022 року співробітників процитовані понад 8000 разів.

Відповідно до Google Scholar загальний h-index кафедри становить – 56 за загальної кількості цитувань понад 14 000.

Сторінка кафедри у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=WZtAKrMAAAAJ&hl=uk