Академнаставники

Куратори академічних груп кафедри біохімії та біотехнології
у 2023-2024 навчальному році

Шифр групи Куратор групи E-mail
Бх – 11 Швадчак Володимир Васильович volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Бх – 21 Гусак Віктор Васильович viktor.husak@pnu.edu.ua
Бх – 31 Шмігель Галина Володимирівна halyna.shmihel@pnu.edu.ua
Бх – 41 Юркевич Ігор Степанович ihor.yurkevych@pnu.edu.ua
БХ – 1 (м) Абрат Олександра Богданівна oleksandra.abrat@pnu.edu.ua

 

Години роботи кураторів академічних груп кафедри біохімії та біотехнології
у 2023-2024 навчальному році

Шифр групи Куратор групи День Година
Бх – 11 Швадчак В.В. понеділок 14:45
Бх – 21 Гусак В.В. понеділок 14:45
Бх – 31 Шмігель Г.В. четвер 14:45
Бх – 41 Юркевич І.С. вівторок 14:45
БХ – 1 (м) Абрат О.Б. четвер 14:45
БХ – 2 (м) Лущак В.І. вівторок 14:45