Академнаставники

Куратори академічних груп кафедри біохімії та біотехнології
у 2022-2023 навчальному році

Шифр групи Куратор групи E-mail
Бх – 11 Гусак Віктор Васильович viktor.husak@pnu.edu.ua
Бх – 21 Шмігель Галина Володимирівна halyna.shmihel@pnu.edu.ua
Бх – 31 Юркевич Ігор Степанович ihor.yurkevych@pnu.edu.ua
Бх – 41 Абрат Олександра Богданівна oleksandra.abrat@pnu.edu.ua
БХ – 1 (м) Лущак Володимир Іванович volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua

Години роботи кураторів академічних груп кафедри біохімії та біотехнології
у 2022-2023 навчальному році

Шифр групи Куратор групи День Година
Бх – 11 Гусак В.В. четвер 16:45
Бх – 21 Шмігель Г.В. понеділок 16:45
Бх – 31 Юркевич І.С. вівторок 16:45
Бх – 41 Абрат О.Б. вівторок 16:45
БХ – 1 (м) Лущак В.І. середа 16:45