Атестація (ОР Магістр)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН завершення підготовки магістерських робіт студентами спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2023 року випуску

ПРОГРАМА атестаційного екзамену для здобуття освітнього рівня магістр за спеціальністю 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2023 року

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» ( ОП Біохімія) 2023 року випуску

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2022 року випуску 

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2021 року випуску 

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2020 року випуску 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Правила оформлення списку використаних джерел

Структура дипломної роботи (порядок зшивання):

  1. Титульна сторінка (зразок)
  2. Завдання (зразок)
  3. Анотація
  4. Зміст
  5. Перелік умовних позначень
  6. Вступ
  7. Основна частина
  8. Висновки
  9. Список використаних джерел
  10. Додатки (за наявності)

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат