Нормативні документи

Закони України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»

Стратегія розвитку університету

Стратегія розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2027 рр.

Статут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент

Документи, які регулюють дуальну освіту

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»