Нормативні документи

Закони України

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про вищу освіту”

Стандарти вищої освіти

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія»

Стратегія розвитку університету

Стратегія розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2027 рр.

Статут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент

Документи, які регулюють дуальну освіту

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Більше документів можна знайти на офіційному сайті ПНУ в розділі “ДОКУМЕНТИ” https://pnu.edu.ua/dokumenty/

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедр Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (pdf)

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (наказ ректора про введення в дію № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (наказ про введення в дію від 19.05.2023 р. № 309)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 6) (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету (введено в дію наказом ректора від 12.06.2023 р. № 362)

Положення про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (редакція 3) завантаження

Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, затвердженим наказом ректора № 173 від 12.03.2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 6) (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.)

Положення про академічну мобільність 

Положення про порядок визнання результатів навчання та ліквідацію академічної різниці (введено в дію наказом ректора від 12.06.2023 р. № 362).

Положення про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу освітніх програм у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.).

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

 Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету за публікації у Scopus тa Web of Science

Кодекс честі ПНУ