Завершені проекти

Держбюджетні теми

1. «Регуляція вільно-радикальних процесів при відповіді живих організмів на дію несприятливих чинників зовнішнього середовища» (01.01.2009-31.12.2011, № держреєстрації 0109U001412)

2. «Вивчення оксидативного стресу у тварин і мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії» (01.01.2006-31.12.2008, № держреєстрації 0106U002245)

3. «Регуляція іонами заліза вільнорадикальних процесів у живих організмах» (1.01.2002-31.12.2004)

Теми за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД)

1. «Адаптація дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії вільних радикалів» (05.2008-06.2009, № держреєстрації 0108U006932)

2. «Дослідження токсичності іонів заліза і міді у присутності карбонатів» (1.06.2007-31.11.2007, № держреєстрації 0107U009804)

3. «Адаптивна відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу» (1.09.2007-31.12.2007, № держреєстрації 0107U009805)

4. «Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного радикалу на клітини еукаріотів» (1.10.2006-31.12.2006)

Міжнародні наукові проекти, гранти на стажування та участь у міжнародних конференціях (за 2008-2013 роки)

1. Проф. Лущак В.І. отримав грант Інституту передових досліджень (Делменгорст, Німеччина) (березень-серпень 2012 р), де взяв участь у організації міжнародній конференції “Environmentally Induced Oxidative Stress in Nature and Experiment (“Розвиток оксидативного стресу за дії зовнішніх чинників у природі та експерименті”. Участь в конференції прийняла також доц., к.б.н. Семчишин Г.М.

2. Грант від Федерального міністерства досліджень і технологій ФРН та Державного комітету України у справах науки і техніки про науково-технічне співробітництво, «Риби як модель для вивчення змін довкілля, спричинених людиною», термін виконання – червень 2009-червень 2011 (керівник проекту – проф. Лущак В.І., виконавці – к.б.н. Гусак В.В., к.б.н. Кубрак О.І.).

3. Грант в рамках програми обміну Шведського Інституту регіону Балтійського моря Visby (Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange Program). Назва гранту «Study on an novеl nutrient assimilation factor (NAF) with potential to influencе obesity» (Дослідження нового фактору асиміляції харчових продуктів з потенційним випливом на процес ожиріння). Термін реалізації – липень 2010-липень 2013. Керівник проекту від української команди – доц. Семчишин Г.М.

4. Отриманння доц. Семчишин Г.М. запрошення від Dr. Cichy (кафедра імунології Ягелонського університету) взяти участь у проекті по обміну знань Marie Curie transfer of knowledge MTKD-CT-2006-042586 (ACUP) “Functional analysis of new acute phase proteins (Функціональний аналіз нових білків гострої фази)” у рамках FP6 (шостої рамкової програми). Прочитано спецкурс «Вільні радикали, антиоксиданти та імунна система» для магістрів, аспірантів та співробітників Ягелонського університету

5. Отримання індивідуального гранту для проведення наукових досліджень, Стокгольмський університет, Стокгольм  (08. 2011-07. 2013) ( к.б.н Лущак О.В., к.б.н. Кубрак О.І.).

6. Стипендія Фонду королеви Ядвіги на проведення досліджень на базі кафедри мікробіології факультету біофізики, біохімії та біотехнології Ягелонського університету (м. Краків, Польща), травень–липень 2008 року, травень-червень 2009, травень 2011 року (доц., к.б.н. Семчишин, к.б.н. Байляк М.М., к.б.н. Абрат О.Б., аспірант Лозінська Л.М.

7. Проф. Лущак В.І. бу гостевий професор факультету біохімії, біофізики і біотехнології, Ягелонський університет, м. Краків, Польща, травень-червень, 2008