Аспірантура

При кафедрі відкрита аспірантура: до 2018 року діяла аспірантура за спеціальностями “03.00.04 Біохімія”, “03.00.09 Імунологія” та “03.00.20 Біотехнологія”, а з 2016 року ліцензована аспірантура за спеціальністю 091 “Біологія” (освітня програма “Біологія”). За час існування кафедри навчання в аспірантурі завершило 27 аспірантів, з них – 20 успішно захистили кандидатські дисертації. На сьогодні в аспірантурі навчається 8 аспірантів.

Поточні аспіранти

Деркачов Віталій Павлович

Рік вступу: 2023 
Тема дисертації: Оцінка ефективності адаптогенів на фоні експериментального ожиріння, асоційованого з постравматичним стресовим розладом
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Байляк Марія Михайлівна

 

Березовський Владислав

Рік вступу: 2023 
Тема дисертації:   Вплив дієти на чутливість до стресових факторів і відновлення від стресу.
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: к.б.н., доц. Лущак Олег Володимирович

 

Балацький Віталій Андрійович

Рік вступу: 2022 
Тема дисертації:   Взаємозв’язок між оксидативним стресом, енергетичним статусом і запаленням у мишиній моделі посттравматичного стресового розладу
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

 

Іваночко Мар’ян Васильович

Рік вступу: 2022 
Тема дисертації: Вплив проростків броколі на енергетичний статус мишей на тлі споживання кафетерійної дієти  
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

Дем’янчук Олег Ігорович

Рік вступу: 2021 
Тема дисертації: Вплив альфа-кетоглютарату на фізіолого-біохімічні показники плодової мушки  
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

 

Стефанишин Надія Петрівна

Рік вступу: 2021
Тема дисертації: Вплив ферулової кислоти на фізіолого-біохімічні показники плодової мушки 
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: к.б.н., доц. Лущак Олег Володимирович

 

Ватащук Мирослава Володимирівна

Рік вступу: 2020 
Тема дисертації: Вплив альфа-кетоглютарату на вільнорадикальні та імунологічні параметри у мишей  
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

 

Гурза Вікторія Володимирівна

Рік вступу: 2020
Тема дисертації: Вплив різних типів дієт на енергетичний метаболізм мишей 
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біологія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

 

Пасат Оксана Володимирівна

Рік вступу: 2017  (перебуває в академвідпустці)
Тема дисертації:  Фізіолого-біохімічні показники Pavlovnia sp. за дії зовнішніх чинників 
Спеціальність: 091 “Біологія” (освітньо-наукова програма “Біохімія”)
Науковий керівник: д.б.н., проф. Лущак Володимир Іванович

 

Випускники аспірантури

   Лилик Марія Петрівна

Період навчання в аспірантурі:  2015-2018 рр. Тема дисертації: “Захисна дія альфа-кетоглютарату у плодової мушки Drosophila melanogaster за впливу ксенобіотиків”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія. Захист – 02.11.2022.

Керівник: доцент Марія Байляк

Посада і місце праці на тепер: завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ

 

  Сорочинська (Витвицька) Оксана Миколаївна

Період навчання в аспірантурі:  2015-2018 рр. Тема дисертації: “Енергетичний обмін в умовах періодичного голодування мишей”. Попередній захист – 30.11.2018.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ (до травня 2022 року); Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  МВС України (з травня 2022 р.)

  Кузняк (Манюх)  Оксана Володимирівна

Період навчання в аспірантурі:  2015-2018 рр. Тема дисертації: “Вільнорадикальні процеси в умовах періодичного голодування мишей”. Попередній захист – 30.11.2018;

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак

Посада і місце праці : декретна відпустка (до 2021 року), Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  МВС України (з  2021 р.)

Васильковська Руслана Андріївна
Період навчання в аспірантурі:  2013-2016 рр. Тема дисертації: “Участь антиоксидантної системи у перехресних адаптаціях дріжджів Saccharomyces cerevisiae“. Попередній захист 31 жовтня 2014 р. Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор, д.б.н. Галина Семчишин.

Посада і місце праці на тепер: декретна відпустка

 

Бурдилюк Надія Ігорівна
Період навчання в аспірантурі:  2014-2017 рр. Тема дисертації: “Drosophila melanogaster як модель дослідження механізмів старіння і пов’язаних з ним патологій”. Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: провідний фахівець науково-навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ (до травня 2022 р.), з травня 2022 року – науковий співробітник на фірмі Xema Oy м. Лаппеенранта (Фінляндія)

Семанюк Уляна Василівна

Період навчання в аспірантурі: 2013-2019 рр. (2015-2018 -декретна відпустка)
Рік захисту і тема дисертації: 22 вересня 2022 р., “Регуляція фізіолого-біохімічних показників Drosophila melanogaster дієтою та інсуліноподібними пептидами”,

Спеціальність: 03.00.04-біохімія
Керівник: доц., к.б.н. Олег Лущак

Посада і місце праці на тепер: науковий співробітник кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Стрільбицька Ольга Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2013-2019 рр. (2015-2018 -декретна відпустка)
Рік захисту та тема дисертації: листопад, 2020; “Регуляція фізіолого-біохімічних процесів Drosophila melanogaster шляхом модуляції сигнальної системи TOR/IS/Myc у стовбурових клітинах кишківника”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія
Керівник:  к.б.н., доц. Лущак Олег Володимирович

Посада і місце праці на тепер: старший науковий співробітник кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Максимів Іван Васильович

Період навчання в аспірантурі:  2012-2015 рр.

Рік захисту і тема дисертації: травень 2021 р.,
Тема дисертації: “Вплив триазинових гербіцидів на вільнорадикальні процеси у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus L.)”. 

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: менеджер (управитель) зовнішньо-економічної діяльності ТОВ ВСМ «Україна», м. Івано-Франківськ.

 

Валішкевич (Гомза) Богдана Володимирівна

Період навчання в аспірантурі:  2011-2014 рр.
Рік захисту і тема дисертації: червень 2019 р., “Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних механізмів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiae до карбонільного / оксидативного стресу”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Галина Семчишин.

Посада і місце праці на тепер: асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету.

 

Перхулин Наталія Василівна
Період навчання в аспірантурі:  2011-2014 рр. Тема дисертації: “Drosophila melanogaster як модельний об’єкт дослідження хвороб людини, пов’язаних з оксидативним стресом”. Попередній захист 3 квітня 2015 р.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: старший лаборант навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ (до грудня 2020 р.)

 

Юркевич Ігор Степанович
Період навчання в аспірантурі:  2011-2014 рр. Тема дисертації:  “Drosophila melanogaster як модельний об’єкт дослідження хвороб людини, пов’язаних з оксидативним стресом”. Попередній захист 3 квітня 2015

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: асистент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ

 

Матвіїшин (Атаманюк) Тетяна Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2010-2013 рр.
Тема дисертації: “Оцінка впливу пестицидів на фізіолого-біохімічний стан риб з використанням карася сріблястого як модельного об’єкту”. Попередній захист 22 жовтня 2013 р.
Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці:  провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ (до 2020 р.).

Лозінський Олександр Васильович

Період навчання в аспірантурі:  2009-2012 рр.
Рік захисту і тема дисертації: листопад 2015 р., “Мітохондріальна складова системи антиоксидантного захисту Drosophila melanogaster та оцінка її ефективності за фізіологічними критеріями”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: продакт-спеціаліст (спеціаліст по продукції) ТОВ “Хімлаборреактив” (Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари).

 

Лозінська Людмила Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011 рр.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2013 р., “Глюкоза та фруктоза як потенційні фактори розвитку карбонільного та оксидативного стресів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae”.
Керівник: доцент Галина Семчишин.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Посада і місце праці: guest researcher в Університеті м. Копенгаген (Данія, з 2021 р. – декретна відпустка), рініше – guest researcher в Лундському університеті (Лунд, Швеція) (2013-2018 рр.). раніше – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

 

Ровенко Богдана Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011 рр.
Рік захисту і тема дисертації: квітень 2016 р., “Плодова мушка Drosophila melanogaster як модель для вивчення впливу вуглеводів на метаболізм тварин”.
Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер:  дослідник в університеті м. Хельсінкі (група Dr. Вілле Хіетакангаса), Фінляндія.

Василик Юлія Володимирівна

Період навчання в аспірантурі:  2008-2011 рр.
Рік захисту і тема дисертації: квітень 2016 р., “Вплив зовнішніх факторів на морфометричні та біохімічні показники у проростках кукурудзи Zea maize L.”

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: провідний фахівець навчально-наукoвої лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ до 2021 року, з 2021 року – самозайнятий підприємець.

 

Данилів Світлана Іванівна

Період навчання в аспірантурі:  2007-2010 рр.
Рік захисту і тема дисертації: 2011 р., “Вивчення стану основних клітинних і гуморальних факторів імунної системи Cyprinus carpio L. під впливом іонів свинцю та хрому”.
Спеціальність: 03.00.09-імунологія

Керівник: професор Марія Андріївна Мазепа.

Посада і місце праці на тепер: асистент кафедри фармації фармацевтичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету.

 

Дрогомирецька Іванна Зіновіївна

Період навчання в аспірантурі: 2006-2009 рр.
Рік захисту і тема дисертації: 2011 р., “Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю”.

Спеціальність: 03.00.09-імунологія

Керівник: професор Марія Андріївна Мазепа.

Посада і місце праці: завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології  ПНУ (до 2018 р.).

 Кубрак Ольга Ігорівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008 рр.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2010 р., “Отримання та характеристика стабільної альфа-амілази з Bacillus sp.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: постдок, кафедра зоології, Стокгольмський університет (м. Стокгольм, Швеція) (2011-2016 рр.); дослідник, лабораторія ендокринології та метаболізму, департамент біології, університет м. Копенгаген (Данія) (з січня 2020 р.)

 

 Лущак Олег Володимирович

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008 рр.
Рік захисту і тема дисертації: березень 2009 р., “Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес”.
Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

 Абрат Олександра Богданівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008 рр.
Рік захисту і тема дисертації: жовтень 2009 р., “Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Мосійчук (Семчук) Надія Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008 рр.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2012 р., “Функціонування антиоксидантних механізмів у дефектних за генами біосинтезу токоферолів ліній Arabidopsis thaliana за дії стресових чинників”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

 

Стамбульська (Русин) Уляна Ярославівна

Період навчання в аспірантурі:  2005-2008 рр.
Рік захисту і тема дисертації:  квітень 2017 р., “Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного”.
Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака, м. Івано-Франківськ (з травня 2022 р.), раніше – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології  ПНУ (2016-2022 рр).

 

 Гусак Віктор Васильович

Період навчання в аспірантурі:  2004-2007 рр.
Рік захисту і тема дисертації: березень 2008 р., “Порівняльна  характеристика АМФ-дезамінази з білих м’язів риб, толерантних до несприятливих чинників навколишнього середовища”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Васильків Олена Юріївна

Період навчання в аспірантурі:  2003-2010 рр. (з перервою на декретну відпустку).
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2012 р., “Активність каталази та лактатдегідрогенази карася сріблястого (Сarassius auratus L.) за впливу токсичних чинників”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри педагогіки та психології Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Байляк Марія Михайлівна

Період навчання в аспірантурі:  2003-2006 рр.
Рік захисту і тема дисертації: жовтень 2007 р., «Особливості антиоксидантного захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae на різних фазах росту культури».

Спеціальність: 03.00.04-біохімія

Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці: завідувач кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.

Господарьов Дмитро Валерійович

Період навчання в аспірантурі:  2001-2004 рр.
Рік захисту і тема дисертації: грудень 2005 р., “Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні”.

Спеціальність: 03.00.04-біохімія
Керівник: професор Володимир Лущак.

Посада і місце праці на тепер: доцент кафедри біохімії та біотехнології ПНУ.