Літня Карпатська Школа

Починаючи з 2013 року, на кафедрі біохімії та біотехнології проводиться Літня Карпатська школа для студентів, аспірантів та молодих науковців України.

Основна мета школи: розвинути дослідницькі навички, розширити кругозір та мобільність молодих вчених, які працюють у різних галузях біології та медицини.

Програмою школи передбачено:

  • лекції, які торкаються тем вільнорадикальних процесів у живих організмах, оксидативного стресу, молекулярних механізмів і маркерів старіння;
  • практичний курс, що включає методи аналізу фізіологічних маркерів старіння, окисних пошкоджень біологічних молекул, діагностики антиоксидантної системи, визначення метаболічних показників та ознайомлення з тонкощами статистичної обробки результатів досліджень.

Програма V Літньої Карпатської Школи “Сучасна експериментальна біологія” (2017 р.) (завантажити)

Програма IV Літньої Карпатської Школи “Сучасна експериментальна біологія” (2016 р.) (завантажити)

Програма ІІІ Карпатської літньої школи “Стрес, старіння і вільні радикали”.pdf (2015 р.) (завантажити)

Програма ІІ Карпатської літньої школи “Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах” (2014 р.) (завантажити)

Програма І Карпатської літньої школи “Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах” (2013 р.) (завантажити)