Марія Лилик

 

               

Лилик Марія Петрівна                    

к.б.н., завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

І. Контактна інформація та особисті дані:
Українка, заміжня.
Електронна адреса: maria.lylyk@pnu.edu.ua
Робочий телефон: 8 0342 59 61 71
Мови: українська, англійська – професійно
Інтереси: йога, художня література, подорожі, повторне використання/переробка
Наукові профілі:
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2318-6421
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56781567200
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Gx_bNJUAAAAJ&view
Індекс Хірша (Scopus) – 8

 1. Освіта

Лилик М.П. народилась в м. Галич, Галицького р-ну Івано-Франківської обл. У 2010 році закінчила Галицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 із золотою медаллю. У цьому ж році вступила до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (ПНУ) на спеціальність «Біологія». У 2014 році отримала диплом бакалавра, кваліфікація – інженер-лаборант в галузі біології (BA №47267947). У 2015 році отримала диплом магістра із відзнакою, кваліфікація – біохімік (М15№008331) Тема дипломної роботи: «Стійкість до оксидативного стресу та показники антиоксидантного захисту у Drosophila melanogaster Canton S при вирощуванні на середовищі з альфа-кетоглутаратом» (травень 2015 р., науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Байляк М.М., кафедра біохімії та біотехнології факультету природничих наук ПНУ ім. В. Стефаника).

Протягом 2015-2018 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Біохімія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. У листопаді 2022 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему: «Захисна дія альфа-кетоглютарату у Drosophila melanogaster за впливу ксенобіотиків» у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.04 при Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професорка Байляк М.М., завідувачка кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук ПНУ ім. В. Стефаника.

          

ІІІ. Викладацький досвід

Вересень 2019 р. – червень 2021р. – на посаді асистента кафедри (по сумісництву).

На кафедрі біохімії та біотехнології забезпечувала викладання практичних та лабораторних занять із дисциплін: «Біологічно активні природні речовини», «Вірусологія», «Мікробіологія», «Молекулярна біологія», «Основи біохімії», «Фізіологія та біохімія рослин», «Біохімія з основами мікробіології та вірусології», «Основи клінічної біохімії».

 

ІV. Науково-професійний досвід

З лютого 2021 – завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника

11/2018 – 2/2021 – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника

З лютого 2022 року – науковий співробітник проєкту «Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі» від МОН України (керівник проекту – проф. Володимир Лущак).

З травня 2023 року по листопад 2023 року – старший науковий співробітник проєкту «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя» (реєстраційний номер 2020.02/0118) від Національного фонду досліджень України (Керівник проекту – проф. Байляк М.М.).

З грудня 2020 року по грудень 2021 року – науковий співробітник проєкту «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя» (реєстраційний номер 2020.02/0118) від Національного фонду досліджень України (Керівник проекту – проф. Байляк М.М.).

У 2019 році була слухачем Літньої школи «Перспективи у біомедицині з фокусом на імунотерапію раку”, яка була підтримана Німецькою Службою Академічних обмінів DAAD (30 червня – 6 липня 2019 року, кафедра біохімії та біотехнології ПНУ)

2018-2020 – виконавець держбюджетної теми «Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин» (Керівник проекту – проф. Володимир Лущак).

12/2017 – 01/2018 Дослідник у науковому проекті в Інституті фізіології та харчування тварин Кілановського (м. Яблонна, Польща).

12/2016-01/2017 Дослідник у науковому проекті Інституту фізіології та харчування тварин Кілановського (м. Яблонна, Польща).

4-8 липня 2016 р. Навчання на курсах PolLASA з розведення, утримання та використання лабораторних тварин (Польська асоціація лабораторних тварин, Варшава, Польща)

 

Наукові інтереси:

– оксидативний стрес та антиоксидантний захист у живих організмів

– механізми адаптації живих організмів до різних стресів, зокрема до оксидативного стресу

– вільні радикали, антиоксиданти, адаптогени, геропротектори, детоксифікуючі природні сполуки (альфа-кетоглутарат, аргінін тощо) та їх вплив на плодову мушку Drosophila melanogaster

– моделювання ожиріння внаслідок дієти з високим вмістом жиру та запобігання ожирінню (плодова мушка та миші)

–  старіння

 

 1. V. Громадська та організаційна робота

Участь у конкурсі стартап-проєктів Eco-Friendly від регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській області, який створений на базі Прикарпатського національного університету за підтримки Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO).

Участь у проєкті «EcoREactive 2.0» зі збору сортованого пластику в громадах Карпатського регіону, яку організовує ГО «Гірський рятувальний центр» спільно з ОКП «Дністровський регіональний ландшафтний парк ім. Сергія Дідича» у рамках Програми Прямої Допомоги (Direct Aid Program – DAP) Уряду Австралії.

Член оргкомітету Літніх шкіл з біохімії, які проводяться на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника (з 2013 року – дотепер)

Член оргкомітету Осінніх шкіл юного біохіміка, які проводяться на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника (з 2013 року – дотепер)

Участь у науково-профорієнтаційних заходах кафедри (дні науки).

Член Українського біохімічного товариства

Загальна кількість друкованих праць 33, з них: статті у фахових виданнях України – 8, статті у закордонних журналах – 8, тези доповідей – 17, Загальний h-індекс в базі даних SCOPUS – 8.

 

Статті у Q1 та Q2 журналах

 1. Bayliak M.M., Demianchuk O.I., Gospodaryov D.V., Abrat O.B., Lylyk M.P., Storey K., Lushchak V.I. (2020) Mutations in genes cnc or dKeap1 modulate stress resistance and metabolic processes in Drosophila melanogaster. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. 248, 110746. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.110746 (SCOPUS) Q1 Animal science and Zoology
 2. Bayliak M.M., Lylyk M.P., Gospodaryov D.V., Kotsyubynsky V.O., Butenko N.V., Storey K.B., Lushchak V.I. (2019) Protective effects of alpha-ketoglutarate against aluminum toxicity in Drosophila melanogaster. Comp. Biochem. Physiol. C: Toxicol. Pharmacol. 217, 41-53. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2018.11.020 Q2 Biochemistry
 3. Bayliak M.M., Lylyk M.P., Maniukh O.V., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Dietary L-arginine accelerates pupation and promotes high protein levels but induces oxidative stress and reduces fecundity and lifespan in Drosophila melanogaster //  Comp. Physiol. B. 2017. Vol. 188, N 1. P.37–55. https://doi.org/10.1007/s00360-017-1113-6 Q1 (Animal Science and Zoology)/Q2 Biochemistry
 4. Bayliak M.M., Lylyk M.P., Shmihel H.V., Sorochynska O.M., Semchyshyn O.I., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Dietary alpha-ketoglutarate promotes higher protein and lower triacylglyceride levels and induces oxidative stress in larvae and young adults but not in middle-aged Drosophila melanogaster // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2017. Vol. 204. P. 23-33. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2016.11.005 204 Q2 Biochemistry
 5. Bayliak M.M., Shmihel H.V., Lylyk M.P., Storey K.B., Lushchak V.I. Alpha-ketoglutarate reduces ethanol toxicity in Drosophila melanogaster by enhancing alcohol dehydrogenase activity and antioxidant capacity // Alcohol. 2016. Vol. 55. P. 23-33. https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2016.07.009 Q1 Toxicology/ Q2 Biochemistry
 6. Bayliak M.M., Lylyk M.P., Vytvytska O.M., Lushchak V.I. Assessment of antioxidant properties of alpha-keto acids in vitro and in vivo // Eur. Food Res. Technol. Vol. 242, N 2. P. 179-188. https://doi.org/10.1007/s00217-015-2529-4 Q1 Food science/ Q2 Biochemistry
 7. Bayliak M.M., Lylyk MP., Shmihel H.V., Sorochynska O.M., Manyukh O.V., Pierzynowski S. G., Lushchak V.I. Dietary alpha-ketoglutarate increases cold tolerance in Drosophila melanogaster and enhances protein pool and antioxidant defense in sex-specific manner // J. Therm. Biol. 2016. Vol. 60. P. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2016.06.001 Q1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
 8. Bayliak M.M., Shmihel H.V., Lylyk M.P., Vytvytska O.M., Storey J.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Alpha-ketoglutarate attenuates toxic effects of sodium nitroprusside and hydrogen peroxide in Drosophila melanogaster / Toxicol. Pharmacol. 2015. Vol. 40, Issue 2. P. 650-659. https://doi.org/10.1016/j.etap.2015.08.016 Q2 Toxicology

 

Інші статті

 1. Hurza , Butenko N., Demianchuk O., Balatskiy V., Derkachov V., Lylyk M. High consumption of lard and fructose modulates larval pupation and stress resistance in Drosophila melanogaster adults. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 9, N 4, P. 42-55. doi:10.15330/jpnu.9.4.42-55.
 2. Lylyk M.P., Bayliak M.M., Shmihel H.V., StoreyJ.M., Storey K.B., Lushchak V.I. Effects of alpha-ketoglutarate on lifespan and functional aging of Drosophila melanogaster flies. // Ukr.Biochem.J. 2018. Vol. 90 (6). P. 49-61 (SCOPUS)
 3. Bayliak M.M., Lylyk M P., Sorochynska O.M. Dietary alpha-ketoglutarate partially prevents age-related decline in locomotor activity and cold tolerance in Drosophila melanogaster// Biologia. 2017. Vol. 72. N4. P. 458-467. (SCOPUS)
 4. Лилик М.П., Головчак М.В., Шмігель Г.В., Байляк М.М. Вплив альфа-кетоглутарату на стійкість Drosophila melanogaster до різних токсикантів // Український журнал медицини, біології та спорту. № 4(6). С. 180-185. doi: 10.26693/jmbs02.04.180
 5. Лилик М., Сорочинська О.М., Манюх О.В., Байляк М.М. Вікові фізіолого-біохімічні зміни Drosophila при утримуванні на середовищі з альфа-кетоглутаратом // «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2017. Т. 22, № 1. C. 25-31.
 6. Лилик М., Сорочинська О.М., Манюх О.В., Байляк М.М. Cтатеві особливості амінокислотного обміну у Drosophila melanogaster за споживання альфа-кетоглутарату // «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 2016. Т. 21, № 2. C. 31-36.
 7. Лилик М.П., Байляк М.М. Можливі механізми захисної дії альфа-кетоглутарату за впливу різних стресорів на плодову мушку Drosophila melanogaster Canton S // «Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи)». 2015. Т. 7. Вип. 1. С. 119-124.
 8. Шмігель Г., Лилик М., Байляк М. Вплив альфа-кетоглутарату на швидкість лялькування, інтенсивність споживання їжі та вміст деяких метаболітів у личинок Drosophila melanogaster // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 66. 2014. C. 91-99.

 

Тези доповідей

 1. Lylyk M., Dmytriv T., Melnychuk A., Bayliak M. Influence of chamomile aqueous extract on the stress resistance, antioxidant defence and fecundity in middle-aged Drosophila melanogaster // Drosophila in experimental genetics and biology: Abstract book of the 8th International conference (Ivano-Frankivsk, June 27–29, 2023). – P.33.
 2. Дем’янчук О., Лилик М., Господарьов Д. Вплив екзогенного альфа-кетоглютарату на метаболічні показники у тілі Drosophila melanogaster // Тези VIII міжнар. конф. [“Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”], (Iвано-Франкiвськ, 27-29 червня, 2023). – С.27.
 3. Байляк М., Дем’янчук О., Лилик М., Господарьов Д. Вплив альфа-кетоглютарату та препаратів родіоли рожевої на показники енергетичного метаболізму Drosophila melanogaster середнього віку // Тези VIII міжнар. конф. [“Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”], (Iвано-Франкiвськ, 27-29 червня, 2023). – С.28.
 4. Дем’янчук О., Лилик М., Шмігель Г., Господарьов Д., Байляк М. Вплив екзогенного альфа-кетоглютарату на тривалість життя та антиоксидантний захист Drosophila melanogaster // Тези III міжнар. наук.-практ. конф. [“Проблеми та досягнення сучасної біотехнології”], (Харків, 24 березня, 2023). – С.161-162.
 5. Дем’янчук О.І., Господарьов Д.В., Ватащук М.В., Лилик М.П., Байляк М.М. Вплив дієти з високим вмістом жирів і фруктози на гліколіз і фруктоліз та коригувальний ефект альфа-кетоглютарату // Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (19 травня 2022 р., м. Львів).
 6. Дмитрів Т., Стрілець Н., Лилик М. Вміст фенольних речовин і антиоксидантні властивості водних та спиртових екстрактів з квітів ромашки лікарської // Тези доповідей ХVI Міжнарод. конф. студ. і аспір. «Молодь і поступ біології» (Львів,2020 р.). С. 34-35.
 7. Деркачов В., Березовський В.,Дмитрів Т., Стрілець Н., Лилик М. Вплив водних відварів із квітів ромашки та маргарину на споживання їжі та рухову активність у Drosophila melanogaster // Тези доповідей ХVI Міжнарод. конф. студ. і аспір. «Молодь і поступ біології» (Львів, 2020 р.). С. 248-249.
 8. Стрілець Н.,Дмитрів Т., Лилик М., Байляк М. Вплив тваринного та рослинного жиру на накопичення запасних ліпідів у плодової мушки // Тези доповідей ХVI Міжнарод. конф. студ. і аспір. «Молодь і поступ біології» (Львів, 2020 р.). С. 253-254.
 9. Butenko N.V., Lylyk M.P., Gospodaryov D.V., Bayliak M.M. Alpha-Ketoglutarate alleviates aluminum toxicity in Drosophila melanogaster // Медична і клінічна хімія “Матеріали XII Українського біохімічного конгресу, Тернопіль, 30 вересня-4 жовтня, 2019”. 2019 Т. 21, №3 (додаток). С. 65.
 10. Gospodaryov D., Lylyk M., Demianchuk O., Sitko M., Yurchak T., Bayliak M. Deficiency in Nrf2 and Keap1 delays development and modulates metabolic processes in Drosophila melanogaster // 26th European Drosophila Research Conference (5th-8th September 2019, EPFL, Switzerland). Program & Abstract Book. P. 196-197.
 11. Івасишин В. І., Бутенко Н. В., Лилик М. П. Сумісний вплив альфа-кетоглутарату та іонів алюмінію на стійкість Drosophila melanogaster до різних чинників (XIІІ Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, 25-27 квітня 2017 року, м. Львів).
 12. Семчишин О., Лилик М. П., Bayliak M. Байляк М.М. Вплив альфа-кетоглутарату на стійкість до холодового стресу у особин Drosophila melanogaster різного віку (XIІ Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, 19-21 квітня 2016 року, м. Львів).
 13. Лилик М.П., Байляк М.М. Вплив альфа-кетоглутарату на загальну фізіологічну активність особин Drosophila melanogaster 24-денного віку (V Міжнародна наукова конференція “Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології”, 12-14 травня 2016 року, м. Київ).
 14. Лилик М.П. Механізми захисної дії альфа-кетоглутарату на дводенних особин Drosophila melanogaster за впливу холодового стресу ( Biochem. J., 2016, Т. 88, № 4. 85, ISSN 2409-4943).
 15. Лилик М. П., Витвицька О. М. Вплив альфа-кетоглутарату на стійкість Drosophila melanogaster до холодового стресу (XI Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, 20-23 квітня 2015 року, м. Львів).
 16. Lylyk M., Shmihel H., Kozachok O., Bayliak M. Alpha-ketoglutarate modifies toxic action of sodium nitroprusside and ethanol on Drosophila melanogaster // Ukr. Biochem. J. Vol. 86, N 5, supplement 2 “Materials of XI Ukrainian Biochemical congress (Kyiv, October 6-10, 2014)”. P 249-250.
 17. Лилик М. П., Витвицька О. М. Influence of alpha-ketoglutarate on indices of physiological activity of Drosophila melanogaster (VIII Міжнародна конференція молодих учених “Біологія: від молекули до біосфери”, 3-6 грудня 2013 року, м. Харків). С. 85-86.