Уляна Стамбульська

              СТАМБУЛЬСЬКА УЛЯНА ЯРОСЛАВІВНА (UA_CV_Stambulska_2023)                    

кандидат біологічних наук

асистент кафедри біохімії та біотехнології

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

І. Контактна інформація та особисті дані:

Українка, одружена, 1982 р.н.

Електронна адреса:     ustambulska@ukr.net

Робочий телефон:        8 0342 59 61 71

Мови: українська вільно, англійська професійно.

Інтереси:    подорожі, вишивання, дизайн

Науковий профіль:

Scopus Author profile https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203871833

ORCID https://orcid.org/0000-0003-1020-7112

ІІ. Освіта

Кандидатська дисертація: «Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного», спеціальність 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», д. б. н., професор Лущак Володимир Іванович. Науковий ступінь присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (диплом ДК №043199 від 26 червня 2017 р).

Аспірантура: з відривом від виробництва (стаціонар) за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія при кафедрі біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2005-2008 рр.

Вища освіта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (2000-2005 рр.). Кваліфікація: біолог, викладач біології. Диплом ВА №28011686 від 1.07.2005 р. Дипломна робота: «Виділення та використання чистих культур азотфіксуючих бактерій» Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії природничого факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, д. б. н., професор Лущак Володимир Іванович.

Середня освіта: Рожнятівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (1989-2000 рр.)

ІІІ. Викладацький стаж

 • 2018-дотепер – «Фізіологія і біохімія рослин», базовий курс – лекції та практичні
 • 2018 – «Біотехнологія», базовий курс – практичні
 • 2017-2019 – «Вірусологія», базовий курс – практичні
 • 2007-2008, 2017-2019 – «Мікробіологія», базовий курс – практичні
 • 2007-2008 – «Гідробіологія», спецкурс – практичні

ІV. Науково-професійний досвід

 • квітень 2022 – дотепер – старший науковий співробітник лабораторії лісовідновлення і селекції Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака.
 • січень 2022 – квітень 2022 – старший науковий співробітник аналітичної лабораторії Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака (сумісництво).
 • жовтень 2017 – дотепер – асистент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (сумісництво).
 • березень 2018-квітень 2022 – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 • грудень 2015-березень 2018 – старший лаборант навчальної лабораторії кафедри біохімії та біотехнології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 • квітень 2014 – серпень 2014 – заступник завідувача виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз».
 • січень 2012- квітень 2014 рр. – мікробіолог виробничо-технологічної лабораторії ТзОВ «Імперово Фудз».
 • жовтень 2011- січень 2012 рр. – провідний фахівець навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 • вересень 2007- червень 2008 рр. – асистент кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (сумісництво).
 • листопад 2005-листопад 2008 рр. – аспірант кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

 • «Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин» (№ держреєстрації – № 0118U003477), категорія – держбюджетна, термін виконання – 2018 р. (виконавець)
 • «Розробка препаратів для продовження тривалості життя і якості життя та попередження порушень обміну речовин, категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2017 р. (виконавець).
 • «Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації живих організмів до несприятливих умов довкілля» (№ держреєстрації – № 0112U000061), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2012-2017 рр. (виконавець).
 • «Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення їх адаптаційного потенціалу» (№ держреєстрації – № 0115U002304), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2015-2018 рр. (виконавець).

Сфера наукових інтересів:

 • симбіотичні азотфіксуючі бактерії роду Rhizobium та їх використання;
 • вільнорадикальні процеси у рослин;
 • вплив пестицидів та важких металів на рослини;
 • мікроклональне розмноження рослин;
 1. Громадська та організаційна робота
 • Куратор академічної групи (2016-2019)
 • Організатор посвяти студентів першокурсників у біохіміки (2016-2017, 2017-2018 років вступу);
 • Член оргкомітету Літньої школи з біохімії, яка проводилася на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника 2016, 2017р.
 • Член оргкомітету Осінньої школи юного біохіміка, яка проводилася на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника 2017р.

VІ. Публікації

Загальна кількість друкованих праць – 25, з них:

 • розділи монографій – 1
 • статті у фахових виданнях України – 9,
 • статті у закордонних журналах – 3,
 • тези доповідей – 10,
 • навчально-методичні праці – 2.

Навчально-методичні праці

 1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Стамбульська У.Я., Дрогомирецька І.З. / під заг. ред. О.Б. Абрат // Методичні вказівки. – Видавництво ПП Голіней О., 2017. – 32 с.
 2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Стамбульська У.Я., Дрогомирецька І.З. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. – Видавництво ПП Голіней О., 2017. – 22 с.

Статті у фахових журналах:

 1. Stambulska U. Y., Bayliak M. M. Legume-Rhizobium Symbiosis: Secondary Metabolites, Free Radical Processes, and Effects of Heavy Metals. In: Merillon J. M., Ramawat K. (eds) Co-Evolution of Secondary Metabolites. Reference Series in Phytochemistry. Springer, Cham, 2020. P. 291-322. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96397-6_43.
 2. Voloshynovych, V. M., Kasala, R. O., Stambulska, U. Y., Voloshynovych, M. S. Determination the presence of amplification products of 16s rRNA microcystis aeruginosa as a biomarker of drowning // Rom. J. Leg. Med, 2019. 27, 16-21. doi: 10.4323/rjlm.2019.16
 3. Stambulska U. Ya, Bayliak M. M., Lushchak V. I. Chromium (VI) toxicity in legume plants: modulation effects of rhizobial symbiosis // BioMed Research International. 2018. Vol. 2018, Article ID 8031213, 13 pages. doi:10.1155/2018/8031213
 4. Стамбульська У. Я. Вплив місцевих штамів азотфіксуючих бульбочкових бактерій на деякі біохімічні показники рослин гороху // Біологічні системи. – 2016. – Т. 8, Вип. 1 – С. 40–47.
 5. Стамбульська У. Я., Мосійчук Н. М. Вплив гербіциду 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та азотфіксуючих бактерій на біохімічні показники рослин гороху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – № 19. – С. 53–56.
 6. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20, № 2 (37) – С. 42–48.
 7. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – № 18. – С. 64–68.
 8. Stambulska U. Ya., Lushchak V. I. Efficacy of symbiosis formation by pea plants with local Western Ukrainian strains of Rhizobium // The Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences – 2015. – Vol. 5, N. 2. – P. 92–98.
 9. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Хемотаксис Rhizobium leguminosarum bv. viciae до органічних речовин // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71, №3. – С. 47–53.
 10. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Вплив місцевих штамів Rhizobium leguminosarum bv. viciae на рослини гороху посівного // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2008. – №. – С. 131–137.
 11. Стамбульська У. Я., Лущак В. І. Вплив бактерій роду Rhizobium на концентрацію пігментів і крохмалю в рослин гороху // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 3. – С. 89–94.
 12. Русин У. Я., Лущак В. І. Ефективність утворення бобово-ризобіального симбіозу бульбочковими бактеріями, виділеними з ґрунтів Прикарпаття // Агроекологічний журнал. – 2008. – Спец. вип. – С. 208–211.
 13. Господарьов Д., Мандрик С., Русин У., Паньків Л. Вплив іонів заліза на показники оксидативного стресу і ативність антиоксидантних ферментів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Вісник Прикарпатського університету. Біологія. – 2003. – Вип. 3. С. 137–144.

Тези доповідей:

 1. Гусак В. В., Двірник Л. Б., Стамбульська У. Я. Вплив нітрату срібла на морфо-фізіологічні параметри та вміст пігментів у павловнії в культурі in vitro / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та досягнення сучасної біотехнології»], (Харків, 24 берез. 2023 р.) – Харків, 2023. – С. 152–
 2. Стамбульська У. Я. Виділення та ідентифікація симбіотичних азотфіксуючих бактерій гороху з ґрунтів Прикарпаття / У. Я. Стамбульська: матеріали міжнародної науково-практ. конф. [„Наука та сучасність”], (Київ, 22 берез. 2011 р.) – Київ, 2011. – С. 70–75.
 3. Стамбульська У. Я. Вплив бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum bv. viciae на морфометричні показники рослин гороху / У. Я. Стамбульська: матеріали ІV міжнарод. науково-практ. конф. [„Біотехнологія. Наука. Освіта. Практика”], (Дніпропетровськ, 11-13 листоп. 2008 р.) – Дніпропетровськ, 2008. – С. 147–148.
 4. Русин У. Я. Хемотаксис бульбочкових бактерій гороху посівного до органічних речовин / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали IІ міжнарод. наук. конф. молодих учених [„Біологія: від молекули до біосфери”], (Харків, 19-21 листоп. 2007 р.) – Х.: ХНУ ім. В. Каразіна, 2007. – С. 380–381.
 5. Русин У. Я. Вплив бактерій роду Rhizobium на морфологічні показники рослин Pisum sativum L. / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали ІІІ міжнарод. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 23–27 квітн. 2007 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 365–366.
 6. Русин У. Я. Виділення та використання культур бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали III міжнарод. наук. конф. [“Фактори експериментальної еволюції організмів”], (Алушта, 25−28 верес. 2006 р.) − К. : Логос, 2006. − С. 636–638.
 7. Русин У. Я. Виділення та оцінка ефективності бульбочкових бактерій з бобових рослин Івано-Франківської області / У. Я. Русин, В. І. Лущак: матеріали міжнарод. наук. конф. [„Мікробні біотехнології”], (Одеса, 11-15 верес. 2006 р.) – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 95.
 8. Русин У. Я. Вплив етанолу на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomyces cerevisiae / У. Я. Русин: матеріали І міжнар. конф. студ. і аспір. [„Молодь і поступ біології”], (Львів, 5 трав. 2005 р.) – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 9.
 9. Gospodaryov D. The effect of iron on catalase and superoxide dismutase activities in yeast Saccharomyces cerevisiae / D. Gospodaryov, L. Pankiv, U. Rusyn, S. Mandryk: First Ukrainian Congress for Cell Biology, Lviv, 2004. – P. 68.
 10. Русин У. Я. Вплив іонів заліза на активність антиоксидантних ферментів у Saccharomyces cerevisiae / У. Я. Русин: матер. 73 міжвуз. студ. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 80.