Теми дисертацій

Перелік здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня кафедри біохімії та біотехнології та теми їх дисертаційних досліджень 

1_PhD-students-Biology-2024

 

з/п

ПІБ аспіранта Тема дисертації ПІБ наукового керівника
1. Деркачов Віталій Павлович Оцінка ефективності адаптогенів на фоні експериментального ожиріння, асоційованого з посттравматичним стресовим розладом Байляк Марія Михайлівна

д.б.н., професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології

2. Березовський Владислав

Васильович

Вплив дієти на чутливість до стресових факторів і відновлення від стресу Лущак Олег Володимирович

к.б.н., доцент кафедри біохімії та біотехнології

3. Балацький

Віталій

Андрійович

Взаємозв’язок між оксидативним стресом, енергетичним статусом і запаленням у мишиній моделі посттравматичного стресового розладу Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології

4. Іваночко

Мар’ян

Васильович

Вплив проростків броколі на енергетичний статус мишей на тлі споживання кафетерійної дієти Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології

5. Дем’янчук

Олег

Ігорович

Вплив альфа-кетоглютарату на фізіолого-біохімічні показники плодової мушки Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології

6. Стефанишин

Надія

Петрівна

Вплив ферулової кислоти на фізіолого-біохімічні показники плодової мушки Лущак Олег Володимирович

к.б.н., доцент кафедри біохімії та біотехнології

7. Ватащук

Мирослава

Володимирівна

Вплив альфа-кетоглютарату на вільнорадикальні та імунологічні параметри у мишей Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології

8.

 

Гурза

Вікторія

Володимирівна

Вплив різних типів дієт на енергетичний метаболізм мишей Лущак Володимир Іванович

д.б.н., професор кафедри біохімії та біотехнології