Корисна інформація

Відділ аспірантури

Путівник для аспірантів

Індивідуальні навчальні плани

Атестація

Практика

Індивідуальна освітня траєкторія

Матеріально-технічна база університету

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (редакція 3) завантаження