Підготовка тез

Правила оформлення тез

Обсяг тез – до однієї сторінки формату аркуша А4, набрані в редакторі Microsoft Word (doc або docx) українською або англійською мовами. Таблиць і рисунків не допускається. Шрифт для всього тексту – Arial, розмір тексту тез – 12 пт. Міжрядковий інтервал – Множник, 1,25.; всі поля – 2 см. У кінці тез може бути список з 1-4 джерел.

Структура тез:

1) Назва тез доповіді (жирними літерами у центрі, шрифтом розміром 14 пт).

2) Прізвище та ім’я (ініціал) автора/авторів тез доповіді.

3) Інформація про наукову установу (установи), яку представляє автор (автори) тез доповіді; вказати назву установи, місто, країну, e-mail автора/ів. Вирівнювання – по центру, розмір шрифту – 11 пт, стиль – курсив.

4) Текст тез доповіді. Вирівнювання тексту за лівим краєм. Відступ першого рядка абзацу – 1 см. Текст тез подається без переносів і жирних літер. Латинські назви видів і назви генів виділяються курсивом.

5) Тези мають містити інформацію про власні дослідження автора/авторів. Текст має бути вичитаним, а отже не містити орфографічних та пунктуаційних помилок.

Назва файлу з тезами має відповідати прізвищу доповідача латиницею.

 

Приклад оформлення тез доповідей

Назва роботи.

Автор А., Автор Б., Автор В

Кафедра, Офіційна назва установи,

Адреса електронної пошти: autorb@gmail.com

Зміст тез. Перше речення повинно мати відступ 1 см. Шрифт – Arial, розмір – 12 пт. Вирівнювання – за лівим краєм.

Зразок оформлення ТЕЗ ( zrazok tez_ завантажити docx)