Докторант кафедри Олег Лущак – співавтор міжнародної монографії “Еpigenetics in human disease”

Докторант кафедри біохімії та біотехнології Олег Лущак став співавтором міжнародної монографії “Еpigenetics in human disease” (Second edition. Translational Epigenetics Series. Volume 6), яку нещодавно опублікувало видавництво Academic Press (дочірня компанія видавництва Elsevier). Книга вийшла під загальною редакцією професора біології Trygve O. Tollefsbol (University of Alabama at Birmingham, United States). Олег Лущак разом з професором Олесандром Вайсерманом та к.б.н. Олександром Колядою з Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України є авторами розділу «Epigenetic Programming of Human Disease and Aging». Цей розділ присвячений епігенетичним механізмам регуляції експресії генів, які задіяні у процеси старіння; особливий акцент зроблений на ролі епігенетичного програмування на ранніх етапах розвитку (developmental programming) у довголітті та виникненні захворювань у старшому віці.