На кафедрі відбулась звітно-наукова конференція викладачів та студентів

Тиждень звітно-наукових конференцій – шанс прозвітувати про результати досліджень, проведених впродовж року і продемонструвати свій науковий потенціал. Кандидат біологічних наук, докторант кафедри біохімії та біотехнології Марія Байляк на пленарному засіданні в «Арена-центрі», розповіла про незвичні, на перший погляд, модельні організми, на яких на сьогодні вивчають старіння.

Наступного дня, 19-ого березня, на пленарному засіданні секції біологічних наук, професор завідувач кафедри Володимир Лущак розповів про біохімічні основи довголіття і практики, які дозволяють його досягти.

Викладачі, аспіранти та співробітники кафедри біохімії та біотехнології робили доповіді 20 березня. Було представлено 12 доповідей. Професор Галина Семчишин розповіла про роль рецепторів до продуктів прискореної глікації у розладах метаболізму та старінні, доцент Дмитро Господарьов доповів про здатність аргініну та альфа-кетоглутарової кислоти пригнічувати роботу мітохондріального дихального ланцюга. Доцент Віктор Гусак розповів про те, як спектр світла впливає на ріст рослин  та накопичення у них фотосинтетичних пігментів. Аспірантка Ольга Стрільбицька пояснила роль сигнального шляху TOR (target-of-rapamycin) у стовбурових клітинах кишківника плодової мушки. Аспірантка Марія Лилик продемонструвала як впливають алюміній та нітропрусид натрію на фізіологічні показники плодової мушки і захисну роль альфа-кетоглутарової кислоти проти дії токсичних концентрацій алюмінію та нітропрусиду.

Студентські доповіді заслуховували 21 березня. Загалом було представлено 15 робіт студентів 3-5 курсів. В числі представлених були також результати роботи випускників магістратури, отримані під час стажування в Німеччині, в Гановерській медичній школі, під керівництвом доктора Тетяни Євси. Роботи були досить різнобічні і включали роботи, виконані на моделі плодової мушки (доповідачі – Наталія Бутенко, Вікторія Гурза, Олег Дем’янчук, Мар’яна Сітко, Аліна Заячківська, Антоніна Мельничук, Тетяна Струтинська) та мишей (доповідачі – Уляна Росипайло, Мар’ян Іваночко та Мирослава Ватащук). Були представлені також біотехнологічні роботи щодо отримання специфічних імуноглобулінів (доповідач – Христина Матвєєва). Англійською мовою доповідали Наталія Бутенко та Мар’ян Іваночко. При виконанні декількох робіт були використані нові для кафедри методологічні підходи. Так, Аліна Заячківська, Тетяна Струтинська та Антоніна Мельничук досліджували вплив наночастинок метаболізм та фізіологічні показники плодової мушки, Мар’ян Іваночко використовував полярографічний метод визначення змін в поглинанні кисню виділеними мітохондріями, Христина Матвєєва використала культуру клітин для продукції антитіл. Доповіді Олега Дем’янчука. Наталії Бутенко і Мар’яна Іваночка були визнані найкращими. Підсумкові і повчальні промови зробили викладачі кафедри – Галина Семчищин, Марія Байляк та Дмитро Господарьов.