Доцентка кафедри Марія Байляк захистила докторську дисертацію з біохімії

11 грудня 2019 року у спеціалізованій  вченій раді Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича відбувся захист дисертації доцентки нашої кафедри Maria Bayliak  на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04
Тема роботи: “Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів Saсcharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном”.
Науковий консультант: д.б.н., проф. Володимир Лущак
Офіційні опоненти: д.б.н., проф. Оксана Столяр, д.б.н., проф. Дарія Федорович, д.м.н., проф. Олександр Вайсерман