На кафедрі відбулися попередні захисти кандидатських дисертацій Ольги Стрільбицької та Уляни Семанюк

6 грудня 2019 року відбулися попередні захисти кандидатських дисертацій Стрільбицької Ольги та Семанюк Уляни. Тема дисертаційного дослідження  Ольги ‘‘Регуляція фізіолого-біохімічних процесів Drosophila melanogaster шляхом модуляції сигнальної системи TOR/IS/Myc у стовбурових клітинах кишківника’’. Науковий керівник роботи – проф., д.б.н. Володимир Лущак, консультантом роботи виступив Олег Лущак. Рецензентами роботи були к.б.н., доц. Господарьов Д. В. та к.б.н., доц. Васильків О. Ю. Тема дисертаційного дослідження  Уляни ‘‘Вплив білків та вуглеводів дієти на фізіолого-біохімічний стан Drosophila melanogaster’’. Науковий керівник роботи – проф., д.б.н. Володимир Лущак, консультантом роботи виступив Олег Лущак. Рецензентами роботи були к.б.н., доц. Абрат О. Б. та к.б.н. Ровенко Б. М. Після доповідей здобувачок, роботи були обговорені, отримали позитивні відгуки рецензентів та колег, та були рекомендовані подаватись до офіційного захисту.

Вітаємо дівчат та бажаю швидкого та успішного захисту!