Наші успішні студенти: магістрантка Аліна Заячківська – співавтор 5 статей у рецензованих фахових журналах та одного розділу монографії

Магістрантка 1-року навчання Аліна Заячківська станом на грудень 2020 року уже має 6 закордонних публікацій: 5 статей у журналах, які індексуються у Scopus, та один розділ англомовної монографії (видавництво Springer).

Пишаємось!