Вітаємо професорку Марію Байляк та співробітників кафедри Олега Дем’янчука, Дмитра Господарьова, Марію Лилик та Віталія Балацького з публікацією експериментальної статті у журналі Archives of Insect Biochemistry and Physiology

Вітаємо завідувачку кафедри Марію Байляк та аспіранта Олега Дем’янчука з публікацією експериментальної статті «Alpha‐ketoglutarate supplementation in long‐lived Drosophila melanogaster: Impact on lifespan and metabolic responses» (Дієта з альфа-кетоглютаратом у лінії довгожителів Drosophila melanogaster: вплив на тривалість життя і метаболічну відповідь) у журналі Archives of Insect Biochemistry and Physiology (імпакт фактор – 2.2, Q1 у галузі науки про комах). Співавторами статті є доцент Дмитро Господарьов, завідувачка лабораторії Марія Лилик та аспірант Віталій Балацький. Мета дослідження полягала в тому, щоб перевірити, чи будуть ефекти альфа-кетоглютарату, які спостерігаються у нематод і плодових мушок, відтворюватися на особинах лінії Drosophila melanogaster, яка характеризується збільшеною тривалістю життя. Дослідження підтверджує припущення про те, що препарати, які збільшують тривалість та якість життя у модельних тварин, мають значно слабший вплив на популяції з генетично зумовленою великою тривалістю життя. Ці результати також є натяком на те, що у всіх видів живих організмів є верхня межа тривалості життя. Результати дослідження також можуть пояснювати суперечності щодо впливу різних геропротекторних препаратів на тривалість життя модельних організмів, таких як пекарські дріжджі, нематоди, плодова мушка та миші.