Дмитро Господарьов

ГОСПОДАРЬОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ (pdf версія CV)          

кандидат біологічних наук

доцент кафедри біохімії та біотехнології

 

Біографічна довідка Основні публікаціїКонтакти

Мови: Українська, Російська, Англійська

І. ОСВІТА
Кандидатська дисертація: Окиснення білків і ліпідів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae та можлива роль каталаз у його запобіганні, виконана на кафедрі біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і захищена у спеціалізованій вченій раді Д 76.05.051 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (грудень 2005 р.); керівник – доктор біологічних наук, професор Лущак В. І., завідувач кафедри біохімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Магістерська робота: Еколого-фізіологічні параметри мікроорганізмів за дії важких металів та ультрафіолетового випромінювання, вересень 2000-травень 2001 рр., науковий керівник – к. б. н., доцент Горшинський Б. М., кафедра біохімії та експериментальної екології біологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ІІ. ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД

18.Інтеграція метаболізму, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біохімія – лекції та семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2014 рік, Івано-Франківськ

17.Біологія клітини, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біохімія – лекції, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
16. Експресія генів, спеціальний курс для бакалаврів спеціальності біохімія – лекції, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
15. Експресія генів, спеціальний курс для бакалаврів спеціальності біохімія – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2008 рік, Івано-Франківськ.
14. Вірусологія, загальний курс – лекції, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2007 рік-донині, Івано-Франківськ.
13. Біологія клітини, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія (спеціалізація – біохімія) – лекції, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2007, Івано-Франківськ.
12. Мікологія, спеціальний курс для студентів спеціальності біохімія – лекції, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006 рік, Івано-Франківськ.
11. Мікологія, спеціальний курс для студентів спеціальності біохімія – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006 рік, Івано-Франківськ.
10.Біологія клітини, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія (спеціалізація – біохімія) – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006 рік, Івано-Франківськ.
9.Альгологія і мікологія, загальний курс – лабораторні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006 рік-донині, Івано-Франківськ.
8. Біохімія адаптацій, спеціальний курс для спеціалістів та магістрів спеціальності біологія (спеціалізація – біохімія) – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006 рік, Івано-Франківськ.
7. Вірусологія, загальний курс – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2006-2007, Івано-Франківськ.
6.Біохімія, загальний курс – лабораторні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2005-2006, Івано-Франківськ.
5. Мікробіологія, загальний курс – лабораторні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2005-2006, Івано-Франківськ.
4.Іхтіологія, загальний курс – практичні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2005 рік, Івано-Франківськ.
3.Гідробіологія, загальний курс – практичні заняття, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2005 рік, Івано-Франківськ.
2. Біохімія адаптацій, загальний курс – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2004-2005, Івано-Франківськ.
1. Молекулярна біологія, загальний курс – семінари, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2004-2006, Івано-Франківськ.

ІІІ. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ДОСВІД

2011-2013 постдок у групі Хові Джейкобса «ФінМІТ», Інститут біомедичної технології, Університет м. Тампере, Фінляндія
2008-донині доцент кафедри біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
2006-2008 старший науковий співробітник і асистент кафедри біохімії, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
2004-2006 науковий співробітник і асистент кафедри біохімії, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
2003-2004 аспірант кафедри біохімії Прикарпатського університету ім. В. Стефаника
2001-2003 аспірант кафедри біології Прикарпатського університету ім. В. Стефаника

ІV. РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ
Курсові
2008 Жданюк Мар’яна, Котурбаш Ксенія
2007 Бабійчук Тетяна, Величко Ольга, Попадинець Анастасія, Головчук Ольга
2006 Кузенко Василь, Лущак Юлія, Маркевич Софія
2005 Нінова Світлана, Лесів Галина
Бакалаврські
2007 Кузенко Василь, Маркевич Софія
2006 Нінова Світлана
Дипломні
2011 Кузюк Лілія
2009 Попадинець Анастасія
2008 Кузенко Василь
2005 Паньків Лілія
Магістерські
2014 Вівсяник Вікторія

2011 Перхулин Наталія
2010 Жданюк Мар’яна, Котурбаш Ксенія
2006 Косар Василь

VI. ГРАНТИ І НАГОРОДИ
Грант Федерації європейських мікробіологічних товариств для участі у 18-ій Європейській біоенергетичній конференції (Лісабон, Португалія)

Грант Центру міжнародної мобільності Фінляндії на 2011-2012 роки.

Грант на участь у прискореному курсі Федерації Європейських біохімічних товариств «Рубежі в молекулярній біохімії мітохондрій» (9-17 червня 2006 р., Інститут експериментальної біології імені М. Ненцького, Варшава, Польща).

VII. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ
Генна терапія як засіб для лікування мітохондріальних хвороб

Альтернативні дихальні ланцюги
Вплив дієти на тривалість життя організмів
Лікарські засоби, які сприяють збільшенню тривалості життя
Метаболізм іонів заліза у живих організмів
Роль NADPH у клітині
Вільнорадикальна інактивація ферментів, її позитивна і негативна роль
Математичні моделі старіння
Меланогенез у мікроорганізмів

VIII. ПРОФЕСІЙНІ ТОВАРИСТВА

Українське біохімічне товариство
Товариство мікробіологів України
Українське товариство клітинної біології

Книги та розділи збірників:

1. Lushchak O., Gospodaryov D. Mimetics of caloric restriction, in: Anti-aging drugs: from basic research to clinical practice. Ed.: A.M. Vaiserman, Croydon: Royal Society of Chemistry. 2017, 229-271.

2. Lushchak V.I., Gospodaryov D.V. Introductory Chapter, in: Oxidative Stress and Diseases, Eds.: V.I. Lushchak & D.V. Gospodaryov, 2012, 8-12, ISBN: 978-953-51-0552-7, DOI: 10.5772/39293.

3. Gospodaryov D.V., Lushchak V.I., Oxidative Stress: Cause and Consequence of Diseases, in: Oxidative Stress and Diseases, Eds.: V.I. Lushchak & D.V. Gospodaryov D.V., 2012, 13-38, ISBN: 978-953-51-0552-7, DOI: 10.5772/39293.

Статті в журналах:

 1. Semaniuk, U. V., Gospodaryov, D. V., Strilbytska, O. M., Kucharska, A. Z., Sokół-Łętowska, A., Burdyliuk, N. I., Storey, K. B., Bayliak, M. M., & Lushchak, O. (2022). Chili-supplemented food decreases glutathione-S-transferase activity in Drosophila melanogaster females without a change in other parameters of antioxidant system. Redox report : communications in free radical research27(1), 221–229. https://doi.org/10.1080/13510002.2022.2123884
 2. Bayliak, M. M., Vatashchuk, M. V., Gospodaryov, D. V., Hurza, V. V., Demianchuk, O. I., Ivanochko, M. V., Burdyliuk, N. I., Storey, K. B., Lushchak, O., & Lushchak, V. I. (2022). High fat high fructose diet induces mild oxidative stress and reorganizes intermediary metabolism in male mouse liver: Alpha-ketoglutarate effects. Biochimica et biophysica acta. General subjects1866(12), 130226. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2022.130226
 3. Bayliak MM, Sorochynska OM, Kuzniak OV, Gospodaryov DV, Demianchuk OI, Vasylyk YV, Mosiichuk NM, Storey KB, Garaschuk O, Lushchak VI. Middle age as a turning point in mouse cerebral cortex energy and redox metabolism: Modulation by every-other-day fasting. Exp Gerontol. 2021; 145: 111182. doi: 10.1016/j.exger.2020.111182.
 4. Bayliak MM, Demianchuk OI, Gospodaryov DV, Abrat OB, Lylyk MP, Storey KB, Lushchak VI. Mutations in genes cnc or dKeap1 modulate stress resistance and metabolic processes in Drosophila melanogaster. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2020; 248: 110746. doi: 10.1016/j.cbpa.2020.110746.
 5. Yurkevych IS, Gray LJ, Gospodaryov DV, Burdylyuk NI, Storey KB, Simpson SJ, Lushchak O. Development of fly tolerance to consuming a high-protein diet requires physiological, metabolic and transcriptional changes. Biogerontology. 2020; 21 (5): 619-636. doi: 10.1007/s10522-020-09880-0.
 6. Gospodaryov DV, Strilbytska OM, Semaniuk UV, Perkhulyn NV, Rovenko BM, Yurkevych IS, Barata AG, Dick TP, Lushchak OV, Jacobs HT. Alternative NADH dehydrogenase extends lifespan and increases resistance to xenobiotics in Drosophila. Biogerontology. 2020; 21 (2): 155-171. doi: 10.1007/s10522-019-09849-8.
 7. Sorochynska OM, Bayliak MM, Gospodaryov DV, Vasylyk YV, Kuzniak OV, Pankiv TM, Garaschuk O, Storey KB, Lushchak VI. Every-other-day feeding decreases glycolytic and mitochondrial energy-producing potentials in the brain and liver of young mice. Front Physiol. 2019; 10: 1432. doi: 10.3389/fphys.2019.01432.
 8. Bayliak MM, Lylyk MP, Gospodaryov DV, Kotsyubynsky VO, Butenko NV, Storey KB, Lushchak VI. Protective effects of alpha-ketoglutarate against aluminum toxicity in Drosophila melanogaster. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2019; 217: 41-53. doi: 10.1016/j.cbpc.2018.11.020.
 9. McDonald AE, Gospodaryov DV. Alternative NAD(P)H dehydrogenase and alternative oxidase: Proposed physiological roles in animals. Mitochondrion. 2019; 45: 7-17. doi: 10.1016/j.mito.2018.01.009.
 10. Semaniuk UV, Gospodaryov DV, Feden’ko KM, Yurkevych IS, Vaiserman AM, Storey KB, Simpson SJ, Lushchak O. Insulin-like peptides regulate feeding preference and metabolism in Drosophila. Front Physiol. 2018; 9: 1083. doi: 10.3389/fphys.2018.01083.
 11. Lushchak OV, Gospodaryov DV, Yurkevych IS, Storey KB. Oxidized lipids did not reduce lifespan in the fruit fly, Drosophila melanogaster. Arch Insect Biochem Physiol. 2016; 91 (1): 52-63. doi: 10.1002/arch.21308.
 12.  Gospodaryov D. Underinvestigated roles of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2015; 2 (1): 25-37.
 13.  Rovenko BM, Kubrak OI, Gospodaryov DV, Perkhulyn NV, Yurkevych IS, Sanz A, Lushchak OV, Lushchak VI. High sucrose consumption promotes obesity whereas its low consumption induces oxidative stress in Drosophila melanogaster. J Insect Physiol. 2015; 79: 42-54. doi: 10.1016/j.jinsphys.2015.05.007.
 14.  Rovenko BM, Kubrak OI, Gospodaryov DV, Yurkevych IS, Sanz A, Lushchak OV, Lushchak VI. Restriction of glucose and fructose causes mild oxidative stress independently of mitochondrial activity and reactive oxygen species in Drosophila melanogaster. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2015; 187: 27-39. doi: 10.1016/j.cbpa.2015.04.012. Rovenko BM, Perkhulyn NV, Gospodaryov DV, Sanz A, Lushchak OV, Lushchak VI. High consumption of fructose rather than glucose promotes a diet-induced obese phenotype in Drosophila melanogaster. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2015; 180: 75-85. doi: 10.1016/j.cbpa.2014.11.008.
 15.  Gospodaryov DV, Lushchak OV, Rovenko BM, Perkhulyn NV, Gerards M, Tuomela T, Jacobs HT. Ciona intestinalis NADH dehydrogenase NDX confers stress-resistance and extended lifespan on Drosophila. Biochim Biophys Acta. 2014 Aug 12;1837(11):1861-1869. doi: 10.1016/j.bbabio.2014.08.001.
 16.  Lushchak OV, Gospodaryov DV, Rovenko BM, Yurkevych IS, Perkhulyn NV, Lushchak VI. Specific dietary carbohydrates differentially influence the life span and fecundity of Drosophila melanogaster. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014 Jan; 69(1):3-12. doi: 10.1093/gerona/glt077.
 17.  Gospodaryov DV, Yurkevych IS, Lushchak OV, Lushchak VI. Correction: Lifespan extension and delay of age-related functional decline caused by Rhodiola rosea depends on dietary macronutrient balance. Longevity & Healthspan 2013, 2(1):12 (12 July 2013). doi:10.1186/2046-2395-2-12.
 18.  Gospodaryov DV, Yurkevych IS, Jafari M, Lushchak VI, Lushchak OV. Lifespan extension and delay of age-related functional decline caused by Rhodiola rosea depends on dietary macronutrient balance. Longevity & Healthspan 2013, 2(1):5 (2 April 2013). doi:10.1186/2046-2395-2-5.
 19.  Lushchak OV, Gospodaryov DV, Rovenko BM, Glovyak AD, Yurkevych IS, Klyuba VP, Shcherbij MV, Lushchak VI. Balance between macronutrients affects life span and functional senescence in fruit fly Drosophila melanogaster. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 Feb;67(2):118-25. doi: 10.1093/gerona/glr184.
 20.  Lushchak OV, Rovenko BM, Gospodaryov DV, Lushchak VI. Drosophila melanogaster larvae fed by glucose and fructose demonstrate difference in oxidative stress markers and antioxidant enzymes of adult flies. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2011 Sep;160(1):27-34. doi: 10.1016/j.cbpa.2011.04.019.
 21.  Gospodaryov D. Some properties of melanin produced by Azotobacter chroococcum and its possible application in biotechnology [Текст] / D. Gospodaryov, V. Lushchak // Біотехнологія : наук. журн. – 2011. – Том 4, N 2. – С. 61-69 . – ISSN 1995-5537.
 22. Bayliak M, Gospodaryov D, Semchyshyn H, Lushchak V. Inhibition of catalase by aminotriazole in vivo results in reduction of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in Saccharomyces cerevisiae cells. Biochemistry (Mosc). 2008 Apr;73(4):420-6. DOI: 10.1134/S0006297908040068.
 23. Lushchak VI, Gospodaryov DV. Catalases protect cellular proteins from oxidative modification in Saccharomyces cerevisiae. Cell Biol Int. 2005 Mar;29(3):187-92. doi:10.1016/j.cellbi.2004.11.001.
 24.  Господарьов, Д. В. Вільнорадикальна інактивація in vitro глюкозо-6-фосфатдегідрогенази дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Текст] / Д.В. Господарьов, М.М. Байляк, В.І. Лущак // Укр. біохім. журн. – 2005. – Т. 77, № 1. – С. 58-64.
 25.  Господарьов Д. В. Обмін заліза у дріжджів / Д. В. Господарьов, В. І. Лущак // Укр. біохім. журн. – 2005. –Т. 77, № 3. – С. 5-19.
 26.  Господарьов Д. В. Роль каталаз у захисті білків від окиснення у дріжджів Saccharomyces cerevisiae за використання ними етанолу як джерела вуглецю / Д. В. Господарьов, С. Я. Мандрик, В. І. Лущак // Укр. біохім. журн. – 2005. –Т. 77, № 2. – С. 162-165.
 27. Господарьов Д. В. Вплив іонів заліза на активність антиоксидантних ферментів дріжджів Saccharomycts cerevisiae [Текст] / Д.В. Господарьов, В.І. Лущак // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 6. – С. 100-105.

Вибрані матеріали конференцій:

 1. Gospodaryov D, Lylyk M, Demianchuk O, Sitko M, Yurchak T, Bayliak M. Deficiency in Nrf2 and Keap1 delays development and modulates metabolic processes in Drosophila melanogaster, in: 26th European Drosophila Research Conference (5th-8th September 2019, EPFL, Switzerland). Program & Abstract Book: 196-197.
 2. Gospodaryov D, Balatskiy V, Bayliak M. Bioenergetic basis for the effects of arginine and alpha-ketoglutarate on lifespan. in: Materials of 20th European Bioenergetics Conference, Budapest, Hungary, August 25-30, (2018) Abstracts. Biochim Biophys Acta. 2018. 1859 (Suppl.): e59. doi: 10.1016/j.bbabio.2018.09.177.
 3. Gospodaryov D, Perkhulyn N, Rovenko B, Strilbytska O, Semanyuk U, Lushchak O. Alternative NADH dehydrogenase from ascidian Ciona intestinalis prolongs lifespan of fruit fly and confers it resistance to inorganic and organic toxicants, in: Materials of 19th European Bioenergetics Conference, Riva del Garda, Italy, July 2-7, (2016) Abstracts. Biochim Biophysica Acta. 2016; 1857 (Suppl.): e38. doi: 10.1016/j.bbabio.2016.04.115.
 4. Gospodaryov D, Bayliak M, Lushchak O, Semchyshyn H, Lushchak V. Oxidative stress at a crossroads of adaptation, in: International Symposium on Cell Biology jointly with 4rd Ukrainian Congress of Cell Biology (17th-20th September 2014, Uzhgorod, Ukraine). Abstract book: 48.
 5. Gospodaryov DV, Rovenko BM, Perkhulyn NV, Jacobs HT. Properties of ascidian alternative NADH dehydrogenase.in: Materials of 18th European Bioenergetics Conference, Lisbon, Portugal, July 12-17, (2014) Abstracts. Biochim Biophys Acta. 2014 Jul;1837(Suppl.):e71-e72. doi: 10.1016/j.bbabio.2014.05.013.
 6. Gospodaryov D.V., Jacobs H.T. Expression of ascidian alternative NADH dehydrogenase in Drosophila. in: Materials of 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, Saint Petersburg, Russia, July 6-11, (2013) Main Symposia and Workshops. FEBS Journal 280 (Suppl. 1) (2013) 261-262. DOI: 10.1111/febs.12340.
 7. Господарьов Д.В. Дослідження розчинних меланінів, синтезованих меланіногенним штамом Azotobacter chroococcum // Матеріали ІХ Укр. біохім. з’їзду, Т.2. – Харків, 2006. – С. 175.
 8. Господарьов Д.В. Регуляція активності антиоксидантних ферментів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Матеріали ІХ Укр. біохім. з’їзду, Т.1. – Харків, 2006. – С. 118.
 9. Господарьов Д.В. Синтез меланінів у Azotobacter chroococcum при вирощуванні у середовищі з бензойною кислотою // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Мікробні біотехнології». – Одеса, 2006. – С. 75.

Блоги

Gospodaryov D., Lushchak O. Will caloric restriction help you live longer? March 20th, 2014. OUPBlog. http://blog.oup.com/2014/03/caloric-restriction-carbohydrates-diet-longevity/