Силабуси ОП Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень (бакалавр)

Силабуси навчальних дисциплін

Освітня програма “Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень” (спеціальність – 091 Біологія) 

Освітній рівень – бакалавр

Осінній семестр 2020-2021 н. р.

1.Cилабус_Фізика

2.

3.

Весняний семестр 2020-2021 н. р.

1.

2.

3.