Силабуси ОП Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень (бакалавр)

Каталог вибіркових навчальних дисциплін (анотації дисциплін)

2 курс 1.Науковий семінар (англійською мовою)

2.Силабус_бакалавр_Журнальний-клуб-англ-ОП-Біохімія-біотехнологія

1. Силабус_бакалавр-2-курс_Великий-практикум-з-ЕБ-1

2. Силабус_бакалавр-2-курс_Великий-практикум-з-біохімії-ОП-Біохімія-біотехнологія-та-методологія

3 курс 1.Силабус_Біоенергетика_бакалавр-ОП-Біохімія-та-біотехнологія

2.Силабус_Біоетика-та-біобезпека

1. Силабус_Будова-та-функції-біомембран_бакалавр-ОП-Біохімія

2.Силабус_ензимологія

1. Силабус_Великий практикум з лабораторної діагностики_бакалавр ОП Бх_Бт

2. Силабус_Великий практикум з клінічної біохімії_бакалавр ОП Бх_Бт

3 курс 1. Науковий семінар (англійською мовою)

2. Силабус_бакалавр_Журнальний-клуб-англ-ОП-Біохімія-біотехнологія…

  1. Силабус_бакалавр-2-курс_Великий-практикум-з-ЕБ-1
  2. Силабус_бакалавр-Великий-практикум-з-біохімії-ОП-Біохімія-біотехнологія-та-методологія

 

4 курс Агробіотехнологія_СИЛАБУС_2023 Біохімія крові_СИЛАБУС_2023 Експресія генів (англійською мовою)_СИЛАБУС_2023 Ензимодіагностика_СИЛАБУС_2023 Мікробна біотехнологія_силабус_2023 Молекулярна біотехнологія_СИЛАБУС_2023 Молекулярна мікробіологія (англійською мовою)_СИЛАБУС_2023 Функціональна біологія клітин (англійською мовою)_СИЛАБУС_2023
вибіркові дисципліни Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-3 сем Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-4 сем Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-5 сем Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-6 сем Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-7 сем Силабус_бакалавр_Журнальниий-клуб-англ-8 сем Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-3 сем Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-4 сем Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-5 сем Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-6 сем Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-7сем

Силабус_бакалавр_Науковий семінар-англ-8 сем

Силабуси навчальних дисциплін

Освітня програма “Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень” (спеціальність – 091 Біологія) 

Освітній рівень – бакалавр

I КУРС

Осінній семестр 2022-2023 н.р.

1. Хімія неорганічна

2. силабус_Вступ до експериментальної біології 

3. Ботаніка

4. Зоологія

5. Фахова англійська мова

Весняний семестр 2022-2023 н.р.

1. Силабус_Фізика _091_БХ_2022_

2. Фахова англійська мова

3. Хімія органічна

4. Хімія аналітична

5. Біологія клітини

IІ КУРС

Осінній семестр 2022-2023 н.р.

1.  Силабус_Фізика _091_БХ_2022  

2. Фахова англ.мова

3. Хімія біоорганічна

4. Математичні методи в біології

5. Генетика

6. Фізико-хімічні методи в біології

Весняний семестр 2022-2023 н.р.

  1. Біофізика

2. Фізіологія людини і тварини

3. Біохімія

4. Вступ до біохімії (англ.мовою)

5. Фізико-хімічні методи в біології

IІІ КУРС

Осінній семестр 2022-2023 н.р.

  1. Фізіологія та біохімія рослин

2. Біохімія

3. Мікробіологія

4. Неферментативні процеси в біології

Весняний семестр 2022-2023 н.р.

  1. Вірусологія

2. Молекулярна біологія

3. Основи клінічної біохімії