Атестація (ОР Бакалавр)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН завершення підготовки бакалаврських робіт студентами спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія,біотехнологія та методологія біологічних досліджень) 2024 року випуску

ПРОГРАМА атестаційного екзамену для здобуття освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 091 «Біологія» (ОП Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень) 2024 року випуску

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія, біотехнологія та методологія біологічних досліджень) 2024 року випуску 

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2023 року випуску 

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2022 року випуску

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2021 року випуску

Рецензенти дипломних робіт студентів спеціальності 091 «Біологія» (ОП Біохімія) 2020 року випуску

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Правила оформлення списку використаних джерел

Структура дипломної роботи (порядок зшивання):

  1. Титульна сторінка (зразок)
  2. Завдання (зразок)
  3. Анотація
  4. Зміст
  5. Перелік умовних позначень
  6. Вступ
  7. Основна частина
  8. Висновки
  9. Список використаних джерел
  10. Додатки (за наявності)

Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат