Тематика курсових та дипломних робіт

Згідно навчального плану бакалавра, студенти, які навчаються за освітньою програмою “Біохімія”, виконують курсові роботи на 3 курсі і дипломні роботи  на 4 курсі навчання.

Студенти, які навчаються за освітнім рівнем магістра, виконують дослідницькі роботи на 1-2 курсі магістратури.

Тематика студентських робіт охоплює широке коло наукових проблем, над якими працює кафедра:

  • біохімічні та молекулярні механізми адаптації живих організмів до несприятливих чинників довкілля
  • старіння та пов’язані з віком захворювання (нейродегенеративні захворювання, метаболічний синдром, цукровий діабет, ожиріння)
  • пошук шляхів підвищення адаптаційного потенціалу та сповільнення старіння
  • мікроклональне розмноження рослин
  • гібридомна технологія отримання моноклональних антитіл

Основні об’єкти досліджень – пекарські дріжджі Sacharomyces cerevisiae, плодова мушка Drosophila melanogaster, риби (Cyprinus carpio, Carassius auratus), рослини (Arabidopsis thaliana, цінні види рослин), миші.

Тематика студентських робіт 2017-2018 н.р.

Тематика бакалаврських та магістерських робіт – 2018-2019 н.р.

Тематика студентських робіт 2019-2020 н.р

Тематика студентських робіт 2020-2021 н.р

Тематика студентських робіт 2021-2022 н.р.

Тематика студентських робіт 2022-2023 н.р