Опис ОП “Біохімія” спеціальності 091 Біологія (ОР магістр)

Кафедра біохімії та біотехнології готує фахівців за освітньою  програмою “Біохімія” (спеціальність 091 -Біологія)  за освітнім рівнем магістра. Роки набору – 2011- дотепер.

Навчання та наукова робота. Майбутні спеціалісти будуть мати повноцінну біологічну освіту з поглибленим знанням біохімії, молекулярної біології, імунології, вірусології, мікробіології, біотехнології, біології клітини, а також біоінформатики (!!! нововведення у 2023 році!!!). Студенти-біохіміки також мають більше годин англійської мови, ніж студенти інших спеціальностей факультету природничих наук. Вони отримують навички роботи в лабораторії, опановують сучасні аналітичні підходи – спектрофотометрію, полярографію, хроматографію, імуноблотинг та інші. З 2023 року у навчальний план включено вивчення на практиці полімеразної ланцюгової реакції та секвінування ДНК. Студенти вчаться також якостям науковця – вмінню обґрунтовувати свою позицію, вести дискусію, формулювати запитання, планувати експерименти, керувати проектами, робити доповіді перед аудиторією. Наші студенти перебувають у тісному контакті із сучасною наукою, спілкуючись із ровесниками на конференціях і слухаючи доповіді видатних вчених зі світовим ім’ям.

__________________________________________

Якщо ви не навчалися на ОР “бакалавр” у нас на кафедрі, то вам буде цікаво дізнатися, що:

Девіз кафедри: «Навчання від науки»

Студенти-біохіміки з першого курсу залучаються до наукових досліджень. Це забезпечує тісний зв’язок теорії, яка викладається на різних курсах, з науковими реаліями. Цьому допомагають наукові семінари, які регулярно проводяться на кафедрі. Семінари проводяться українською та англійською мовами. Вивченню англійської мови на кафедрі приділяється особлива увага, оскільки на сьогодні саме англійська є основною мовою спілкування вчених з різних країн, а також мовою сучасної наукової літератури.  Важливий місце у навчанні біохіміків займає практична підготовка, яка становить до 50% навчального часу: на лабораторних заняттях з навчальних дисциплін, під час навчальних і виробничих практик, у ході виконання наукових (курсових і дипломних) робіт студенти оволодівають навичками  роботи у біохімічній, біотехнологічній та мікробіологічній лабораторіях, освоюють сучасні методи досліджень, які широко використовуються у клінічній медичній діагностиці та у біотехнологічній промисловості, вчаться планувати експерименти та аналізувати отримані результати. Всі ці навички високо цінуються працедавцями, тому наші випускники легко і швидко знаходять роботу за фахом.

___________________________________________

Майбутніми місцями роботи для випускників можуть бути кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету, а також інших університетів світу; біохімічні лабораторії санітарно-епідеміологічних станцій, карантинних служб, поліклінік, діагностичних центрів, експертно-криміналістичних центрів; мікробіологічні та біохімічні лабораторії закладів громадського харчування, приватні підприємства, які спеціалізуються на біотехнологічних розробках. Вже сьогодні більшість наших випускників працює за спеціальністю в лабораторіях державних і приватних медичних установ, у школах Івано-Франківської області. Деякі з них проводять дослідження в університетах та науково-дослідних інститутах України, Канади, США і Великої Британії.

Детальніше про працевлаштування наших випускників можна проглянути у розділі “Наші випускники” за покликанням https://kbb.pnu.edu.ua/our-graduates/

Детальніше про компетенції та знання, оволодіння якими передбачає освітня програма з біохімії, можна дізнатися у розділі “Навчання” за покликанням https://kbb.pnu.edu.ua/education/educational-program/

Детальніше про успіхи наших студентів па час навчання в університеті за покликанням https://kbb.pnu.edu.ua/achivements-of-our-students/