Навчання через дослідження

Теми дисертацій

Відповідність наукових праць наукових керівників темам дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Інформація щодо залучення аспірантів та їх наукових керівників до науково-дослідних тем/проєктів

Публікації аспірантів

Участь аспірантів у конференціях

Інформація щодо можливості створення спеціалізованих вчених рад за ОНП Біологія

Неформальна освіта аспірантів