Наукові проекти

Загальна інформація

Поточні гранти:

  1. Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя
  2. Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі

 

Завершені гранти:

Колективні гранти

  1. Грант від фундації Volswagenstiftung
  2. SARS-COV-2-індуковані структурні і імунні порушення в органах-мішенях: пошук предикторів важкості перебігу і прогнозування ризиків виникнення ускладнень
  3. Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин
  4. Instrumental Access 2017

Індивідуальні гранти