Колективні гранти (загальний перелік)

Держбюджетні теми

 • Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин“. № держреєстрації 0118U003477 (1 січня 2018 – 31 грудня 2020). Керівник проекту – проф. Володимир Лущак
 • “Розробка препаратів для продовження тривалості і якості життя та попередження порушень обміну речовин”. Керівник проекту – доц. Олег Лущак. (1 жовтня 2017 року – 30 вересня 2020 року).
 • «Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення адаптаційного потенціалу» (01.01.2015-31.12.2017, № держреєстрації – № 0115U002304). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Регуляція вільно-радикальних процесів при відповіді живих організмів на дію несприятливих чинників зовнішнього середовища» (01.01.2009-31.12.2011, № держреєстрації 0109U001412). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Вивчення оксидативного стресу у тварин і мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії» (01.01.2006-31.12.2008, № держреєстрації 0106U002245). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Регуляція іонами заліза вільнорадикальних процесів у живих організмах» (1.01.2002-31.12.2004). Керівник проекту – професор Володимир Лущак

Проекти за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД)

 • «Адаптація дріжджів Saccharomyces cerevisiae до дії вільних радикалів» (05.2008-06.2009, № держреєстрації 0108U006932). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Дослідження токсичності іонів заліза і міді у присутності карбонатів» (1.06.2007-31.11.2007, № держреєстрації 0107U009804). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Адаптивна відповідь дріжджів Saccharomyces cerevisiaeна дію карбонатного радикалу» (1.09.2007-31.12.2007, № держреєстрації 0107U009805). Керівник проекту – професор Володимир Лущак
 • «Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного радикалу на клітини еукаріотів» (1.10.2006-31.12.2006). Керівник проекту – професор Володимир Лущак

Наукові теми кафедри у межах робочого часу

 • «Фізіолого-біохімічні аспекти адаптацій живих організмів до несприятливих умов довкілля» (1.01.2012-31.12.2016, № держреєстрації 0112U000061)
 • «Вивчення механізмів пристосування організмів до несприятливих умов середовища з метою розробки методів підвищення їх адаптаційного потенціалу» (1.01.2007-31.12.2011, № держреєстрації 0107U001367)

Міжнародні колективні наукові проекти

 • PrePOD
 • Instrumental Access 2017
 • Клітинні механізми здорового старіння мозку при обмеженні калорійності їжі. Реалізація проекту здійснюється у рамках програми “Трилатеральні партнерства – кооперація між викладачами та науковцями з України, Росії та Німеччини“, яка фінансується науковою фундацією Фольксваген (Volswagenstiftung, Німеччина). Тривалість проекту: 1 квітня 2016 – 31 березня 2019 (грант отримав продовження до  лютого 2020 року). Керівник проекту з української сторони – проф. Володимир Лущак.
 • «Наночастинки для лікування діабету». Грант Науково-технологічного центру України. Керівник проекту – доц. Олег Лущак. Тривалість проекту: 2017-2019 рр.
 • Червень 2009-червень 2011 – грант від Федерального міністерства досліджень і технологій ФРН та Державного комітету України у справах науки і техніки про науково-технічне співробітництво, «Риби як модель для вивчення змін довкілля, спричинених людиною». Керівник проекту від України – професор Володимир Лущак.
 • Липень 2010 – липень 2013 – грант в рамках програми обміну Шведського Інституту регіону Балтійського моря Visby (Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange Program). Назва гранту «Study on an novеl nutrient assimilation factor (NAF) with potential to influencе obesity» (Дослідження нового фактору асиміляції харчових продуктів з потенційним випливом на процес ожиріння). Керівник проекту від української команди – доц. Семчишин Г.М.

Проекти від Національного фонду досліджень України (НФДУ)