Олександра Абрат

 ОЛЕКСАНДРА АБРАТ

UA_CV_Oleksandra_Abrat_web

кандидат біологічних наук,

доцент кафедри біохімії та біотехнології,

заступник декана ФПН з навчально-методичної роботи

 

Біографічна довідкаОсновні публікаціїКонтакти

І. ОСОБИСТІ ДАНІ:

Українка, одружена, 1983 р.н.

Мови:   українська вільно, англійська професійно.

 ІІ. ОСВІТА:

Атестат доцента кафедри біохімії та біотехнології: видано на підставі рішення атестаційної колегії (атестат АД №011642 від 22.12.2022 року).

AP Atestate

Кандидатська дисертація: «Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот». Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя стефаника, д.б.н, проф. Лущак Володимир Іванович. Науковий ступінь присуджено рішенням СВР Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (диплом ДК №057516 від 10.02.2010 року). PhD_diploma

Аспірантура: (стаціонар) при кафедрі біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2005-2008.

Вища освіта: Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника (2000-2005 рр.). Кваліфікація: біолог, викладач. Диплом з відзнакою ВА №28132400 від 1.07.2005 року. Дипломна робота: «Роль каталази у захисті дріжджів від оксидативного стресу». Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.б.н, проф. Лущак Володимир Іванович.  Master_diploma

Середня освіта: Переріслянська ЗОШ І-ІІІ ступенів (1990-2000). Нагороджена золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні.

 ІІІ. ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ:

 • Імунологія (лекції та практичні, 2018–донині); Силабус_БХ_23/24 н.р.Силабус_вибіркова ІІ кат_24/25 н.р.
 • Біохімія з основами молекулярної біології (2023-донині); Силабус_БЛД_23/24 н.р
 • Основи біохімії (лекції та практичні, 2017–донині); Силабус_Пфмф_23/24 н.р. ; Силабус_СОБ_23/24 н.р.
 • Мікробіологія (лекції та практичні, 2008–донині); Силабус_ГРС_23/24 н.р. ; Силабус_СОБ_23/24 н.р.
 • Ендокринологія (2023-донині); Силабус_БХ_23/24 н.р.
 • Біохімія з основами мікробіології та вірусології (лекції та практичні, 2021-2023)
 • Молекулярні основи імунітету (лекції та практичні, 2021)
 • Основи наукових досліджень (лекції та практичні, 2018)
 • Молекулярна ендокринологія (лекції та практичні, 2018–2022);
 • Біохімія (практичні, 2008–2018);
 • Біоорганічна хімія (практичні, 2008–2016, 2018-донині);
 • Біоенергетика (лекції та практичні, 2009–2012);
 • Вірусологія (лекції та практичні, 2008–2011, 2016-2017);
 • Біохімія адаптацій (практичні, 2007–2008);
 • Молекулярна біологія (практичні, 2007–2008)

 ІV. НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

 • березень 2024 – травень 2024 – викладання онлайн-курсу «Науки про життя» (проведення семінарських занять з Біохімії)  в рамках проєкту від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи (2024)» (міжнародний сертифікат), м.Івано-Франківськ;
 • вересень 2023 – грудень 2023 – викладання онлайн-курсу «Науки про життя» (проведення семінарських занять з Біохімії) та курсу “Мікроби, віруси та інфекції” (проведення семінарських занять з мікробіологіх та імунології) в рамках проєкту від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи (2023)» (міжнародний сертифікат), м.Івано-Франківськ;
 • вересень 2022 – грудень 2022 – викладання онлайн-курсу «Науки про життя» (проведення семінарських занять з Біохімії) в рамках проєкту від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи (2022)» (міжнародний сертифікат), м.Івано-Франківськ;
 • серпень 2019-вересень 2019 – виконання проекту в Інституті фізіології та харчування тварин ім. Яна Кілановського (Яблонна, Польща);
 • січень 2018-донині доцент кафедри біохімії та біотехнології, Факультет природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2013-грудень 2017 року – викладач кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2012-вересень 2013 – завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2008-вересень 2012 – старший лаборант навчально-наукової лабораторії, асистент (за сумісництвом) кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • травень 2007-серпень 2007 – виконання проекту на кафедрі мікробіології факультету біохімії, біофізики, і біотехнології Ягелонського університету;
 • листопад 2005-листопад 2008 – аспірант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

 • «Пошук маркерів посттравматичного стресового розладу на основі показників оксидативного стресу та запалення». (Грант МОН, № держреєстрації – 0123U101790, категорія – держбюджетна, термін виконання – 2023-2024 рр., виконавець).
 • Грантова програма від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи (2022, 2023, 2024)» на підтримку навчання українських студентів у період війни (виконавець).
 • Грантова програма від Національного фонду досліджень України 2020.02/0118 «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя» – 2021 р. (виконавець).
 • Транскордонний проєкт “Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна румунсько-українська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)” – 2020-2023 рр. (виконавець).
 • «Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин» (№ держреєстрації – № 0118U003477), категорія – держбюджетна, термін виконання – 2018-2020 рр. (виконавець).
 • «Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації живих організмів до несприятливих умов довкілля» (№ держреєстрації – № 0112U000061), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2012-2017 рр. (виконавець).
 • «Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення їх адаптаційного потенціалу» (№ держреєстрації – № 0115U002304), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2015-2018 рр. (виконавець).

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Міжнародний сертифікат обсягом 100 годин (3,3 ЄКТС) про успішне проходження курсу «Науки про життя». Курс проводився в рамках проєкту “Advanced inter-university life science block for Ukrainian biology students” for Ukrainian biology students/Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis. Навчання відбувалося за дистанційною формою в період з 4 березня до 18 травня 2024 року (наказ №_____ від __.06.2024).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу “Цифрові навички для освіти з GOOGLE” №GDSFEC-1927 від 1 травня 2024 року. Навчання відбувалося за дистанційною формою в період з 19 березня до 1 травня 2024 року.  1 кредит ЄКТС (30 годин), (наказ №___ від __.05.2024).
 • Сертифікат про проходження курсу « Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» від 13 лютого 2024 року. Курс проводився через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 1 кредит ЄКТС (30 годин), (наказ №157 від 05.03.2024).
 • Сертифікат про проходження курсу «Штучний інтелект майбутнє освіти», 7-23 листопада 2023 року. Курс проводився міністерством цифрової трансформації України за участі ГО «Прогресильні». 1 кредит ЄКТС (30 годин), (наказ №1090 від 29.12.2023).
 • Міжнародний сертифікат обсягом 30 годин (1 ЄКТС) від 6 грудня 2023 року про успішне проходження курсу «Імунологія». Курс проводився в рамках проєкту The course was taught within the framework of the project „Modular online course „Integrative Life Sciences” for Ukrainian biology students” / Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis (наказ №1090 від 29.12.2023). 
 • Міжнародний сертифікат обсягом 30 годин (1 ЄКТС) від 16 березня 2023 року про успішне проходження курсу «Онлайн-викладання наук про життя». Курс проводився Німецькою Службою академічних обмінів (DAAD) в рамках проєкту «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis»(наказ №380 від 19.06.2023).
 • Міжнародний сертифікат №8646 обсягом 180 годин (6 ЄКТС) від 20 серпня 2022 року V Міжнародної програми «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості» – комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти в межах міжнародного освітнього гранту №IEG/W/22/03/08 від International Historical Biographical Institute (24 червня – 20 серпня 2022 року, Дубаї-Осло-Стокгольм-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Бургас-Пекін). Кваліфікація: Міжнародний викладач/Старший дослідник (наказ №661 від 18.11.22);
 • Курси підвищення кваліфікації з імунології на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Fundamentals of Immunology: Innate Immunity and B-Cell Function» (Rice University, 2020 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації з мікробіології на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Antimicrobial resistance – theory and methods» (Technical University of Denmark (DTU), 2020 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації з біохімії на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Biochemical Principles of Energy Metabolism» (Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 2020 р.);
 • Короткотермінове стажування з участю у науковому експерименті (Certificate of internship, Lund University, 2019-09-12); 12 серпня-12 вересня 2019 р;. Інститут фізіології та харчування тварин ім. Яна Кілановського (Яблонна, Республіка Польща).  Дослідження проводилися в рамках співпраці з Лундським університетом (м. Лунд, Швеція) та фармацевтичною компанією  Allena Pharmaceuticals (Бостон, США).
 • Міжнародні курси підготовки фахівців з розведення, утримання та використання лабораторних тварин Польського наукового товариства лабораторних тварин (PolLASA) (Polish laboratory animal science association, Certificate N4941/2019), 11-15 лютого 2019 р, Біолого-хімічний науковий центр Варшавського університету (Варшава, Республіка Польща)
 • Теоретичний тренінг на літній школі «Перспективи у біомедицині з фокусом на імунотерапію раку” (Certificate of theoretical training, 2 ECTS); 30 червня-6 липня 2019 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за підтримки Німецької Служби Академічних обмінів DAAD.
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра біохімії та біотехнології, довідка №2/13-1893 від 05.07.2016 р. «Вдосконалення професійної підготовки з біологічної та медичної хімії».

 Нагороди і гранти:

 • Подяка департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради за організацію і проведення загальноміського етапу Всеукраїнського конкурсу-сахисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у 2023-2024 н.р. (наказ від 22.01.2024 р №46);
 • Грамота департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у виховання та навчання студентської молоді, розвиток природничої освіти і науки на Прикарпатті (2023, Івано-Франківськ);
 • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за активну роботу в справі виховання студентської молоді, високий професіоналізм, сумлінну працю, наукові досягнення й вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців (2022, Івано-Франківськ);
 • Подяка міського Голови за сумлінну працю та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих працівників і виховання студентської молоді (2018, Івано-Франківськ);
 • Стипендія королеви Ядвіги для молодих науковців (2013, Ягелонський університет, Краків, Польща);
 • Стипендія королеви Ядвіги для молодих науковців (2007, Ягелонський університет, Краків, Польща).

 Сфера наукових інтересів:

 • Посттравматичний стресовий розлад
 • Моделювання ожиріння та метаболічного синдрому;
 • Використання коригуючих агентів для покращення загального функціонального стану живих організмів;
 • Мембранний транспорт;
 • Оксидативний стрес та антиоксиданти.

 Керівництво студентськими проблемними групами:

 • Студенти ІV курсу Грущенко А і Клоновський А. переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки»: (ІІ місце, 2017 рік).
 • Студент ІV курсу  Клоновський А. призер (диплом І ступеня та грошова нагорода) міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології» (2017 рік).

 Керівництво студентськими науковими роботами:

Курсові роботи:

 • 2012-2013 Заліська Галина, Кравців Олександра
 • 2013-2014 Глиста Надія, Самуляк Тетяна
 • 2014-2015 Буртик Марія
 • 2015-2016 Клоновський Андрій, Грущенко Анастасія, Кулик Христина
 • 2016-2017 Дідух Юлія, Тачинська Юлія
 • 2017-2018 Дрогомирецька Лілія, Кальмук Яна
 • 2020-2021 Владика Софія
 • 2022-2023 Василишин Оксана
 • 2023-2024 Бойчук Василь

Бакалаврські роботи:

 • 2013-2014 Заліська Галина, Кравців Олександра, Ленів Тетяна, Гнатів Наталія, Лотохова Тетяна, Голоднюк Ольга.
 • 2014-2015 Глиста Надія, Самуляк Тетяна
 • 2015-2016 Буртик Марія
 • 2016-2017 Клоновський Андрій, Грущенко Анастасія, Кулик Христина
 • 2017-2018 Дідух Юлія
 • 2018-2019 Дрогомирецька Лілія
 • 2020-2021 Креховецька Адріана
 • 2023-2024 Василишин Оксана

Магістерські роботи:

 • 2019-2020 Дрогомирецька Лілія

Професійні товариства

 • Українське біохімічне товариство
 • Товариство мікробіологів України
 • Українське товариство клітинної біології

V. ГРОМАДСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 • Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (2018-донині) та I (загальноміського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2023-донині);
 • Член журі обласного етапу турніру юних біологів (2019-донині);
 • Координатор волонтерської роботи з учнівською та студенською молоддю поза межами університету (проекти «Наукові пікніки», «Біолого-хімічний центр», «Освітня платформа» (2016-донині);
 • Заступник декана факультету природничих наук (2015–2018 ( з наукової роботи), 2024-донині (з навчально-методичної роботи));
 • Заступник завідувача кафедри біохімії та біотехнології з навчальної роботи (2015–донині);
 • Член оргкомітету та лектор І-V Осінніх шкіл юного біохіміка, які проводить щорічно кафедра біохімії та біотехнології для школярів Івано-Франківської області (2013-донині);
 • Координатор та лектор І-V Літніх шкіл з біохімії, які проводить щорічно кафедра біохімії та біотехнології для аспірантів та молодих науковців України (2013-2017).
 • Куратор академічної групи (2005-2008; 2013-донині);
 • Член Ради молодих вчених університету (2016–донині);
 • Член Вченої ради факультету (2015–донині);
 • Секретар науково-методичної ради факультету (2015–2018), член НМР факультету (2023-донині);
 • Член науково-технічної ради університету (2015–2018);
 • Участь у науково-профорієнтаційних заходах кафедри та університету (2015-донині).

VІ. ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість друкованих праць – 71, з них:

 • розділи монографій – 1
 • статті у фахових виданнях України – 11
 • статті у закордонних журналах – 7
 • тези доповідей – 27
 • навчально-методичні праці – 26.

Інформація про публікації у базі даних Scopus: Author ID: 8886483400, h-індекс5, кількість статей – 12, кількість цитувань – 105.

Загальна кількість друкованих праць – 71, з них:

 • розділи монографій – 1
 • статті у фахових виданнях України – 11
 • статті у закордонних журналах – 7
 • тези доповідей – 27
 • навчально-методичні праці – 26.

Навчально-методичні праці

 1. Лабораторний зошит з навчальної дисципліни «Основи біохімії» / Упорядники: О.Б. Абрат, Н.М. Мосійчук, Г.В. Шмігель. / під заг. ред. О.Б. Абрат // Методичні вказівки. Друк: підприємець Голіней О.М., 2024. – 60 с.
 2. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Імунологія». – ПП Голіней О.М., 2024. – 40с.
 3. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» (видання друге). – ПП Голіней О.М., 2024. – 80с
 4. Біохімія крові. Короткий курс. Навчальний посібник. / автори-укладачі Гусак В.В., Абрат О.Б., 2023, 128 с.
 5. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / автори-укладачі Абрат О.Б., Байляк М.М., Господарьов Д.В., 2022, 16 с.
 6. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / автори-укладачі: Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Музальов І.І., Швадчак В.В., 2022. 26 с.
 7. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування дорослих: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 28 с.
 8. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування підлітків: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 28 с.
 9. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування дітей: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 22с. 
 10. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Спростування міфів: від теорії до практики» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.І. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. Видавництво ПП Голіней О., 2019, 14 с.
 11. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 091 «Біологія» та 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини). – ПП Голіней О.М., 2019. – 68 с.
 12. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту»/ Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.І. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. Видавництво ПП Голіней О., 2018, 24 с.
 13. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Гусак В.В.Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту/ Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Стамбульська У.Я. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 22 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи біохімії» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Господарьов Д.В., Семчишин Г.М. / під заг. ред. О.Б. Абрат // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 40 с.
 15. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Дрогомирецька І.З., Стамбульська У.Я. // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 32 с.
 16. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Гусак В.В.Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму: білки, вуглеводи та вітаміни». – Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2016. – 20 с.
 17. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Абрат О.Б., Байляк М.М., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2016. – 36 с.
 18. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та спеціальності 7.04010401 «Географія» спеціалізація «Вчитель географії, біології та основ економіки; організатор краєзнавчо-туристичної роботи». – ПП Голіней О.М., 2016. – 68 с.
 19. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.В., Господарьов Д.В. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму: вітаміни та поліфеноли»». – Івано-Франківськ, видавництво «ПНУ», 2015. – 13 с.
 20. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Стрес, старіння та вільні радикали» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2015. – 36 с.
 21. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2014. – 20 с.
 22. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Абрат О.Б., Байляк М.М., Семчишин Г.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2014. – 32 с.
 23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів напряму підготовки 6.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / [авт-упоряд. О.Б. Абрат, Г.М. Семчишин, В.І. Лущак]. – Івано-Франківськ: видавництво «ЛІК», 2014. – 64 с.
 24. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Абрат О.Б. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 24 с.
 25. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Семчишин Г.М., Байляк М.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., Абрат О.Б./ під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 26 с.
 26. Методичні поради щодо підготовки і подання документів, які необхідні для атестації здобувача наукового ступеня кандидата наук / [авт-упоряд. О.Б. Абрат, В.І. Лущак]. – Івано-Франківськ: видавництво «ЛІК», 2012. – 52 с.

Статті у фахових журналах:

 1. Bayliak M., Abrat O., Vorochylo K. (2023). The content of biologically active substances and total antioxidant activity of black tea drinks and decoctions of medicinal plants fermented with Kombucha. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 10, (Dec. 2023), 20-33. https:// doi: 10.15330/jpnubio.10.20-33.
 2. Lushchak, V. I., Covasa, M., Abrat, O. B., Mykytyn, T. V., Tverdokhlib, I. Z., Storey, K. B., Semchyshyn, H. (2023). Risks of obesity and diabetes development in the population of the Ivano-Frankivsk region in Ukraine. EXCLI Journal, 22, 1047-1054.
 3. Bayliak M., Abrat O., Shmihel H., Lushchak V. and Shvadchak V. (2023). Interuniversity Online Courses as Possible Approach to Improve Teaching During Crisis: a Ukrainian Case Study. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 10, 1 (Apr. 2023), 49-60.
 4. Bayliak, M. M., Demianchuk, I., Gospodaryov, D. V., Abrat, O. B., Lylyk, M. P., Storey, K. B., & Lushchak, V. I. (2020). Mutations in genes cnc or dKeap1 modulate stress resistance and metabolic processes in Drosophila melanogaster. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 248, 110746.
 5. Bayliak, M. M., Abrat, B. (2020). Role of Nrf2 in oxidative and inflammatory processes in obesity and metabolic diseases. Hindawi, special issue Alternative Experimental Models: Implication for Oxidative Stress-Related Disease
 6. Interplay between diet-induced obesity and oxidative stress: Comparison between Drosophila and mammals / Bayliak, M. M., Abrat, O. B., Storey, J. M., Storey, K. B., & Lushchak, V. I.// Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. – 2019. – Vol. 228, P. 12–18.
 7. High amylose starch consumption induces obesity in Drosophila melanogaster and metformin partially prevents accumulation of storage lipids and shortens lifespan of the insects / Abrat Oleksandra B., Storey Janet M., Storey Kenneth B., Lushchak Volodymyr I. // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. – 2018. – Vol. 215, P. 55–62.
 8. Абрат О.Б., Дідух Ю.О. Обмеження дріжджів у харчовому раціоні дрозофіл сприяє патологічним змінам у їх тілі за умов надлишкового споживання крохмалю на основі амілози // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – Т. 4, № 6. – С. 148–154.
 9. Abrat Influence of amylose starch on development and lifespan of fruit fly Drosophila melanogaster // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 2, No. 1 (2015), 100-106.
 10. Аcetate but not propionate induces oxidative stress in bakers’ yeast Saccharomyces cerevisiae / Semchyshyn H., Abrat O., Miedzobrodzki J., Inoue Y., Lushchak V. // Red. Report. – 2011. – Vol. 16, N 1. – P. 1–9. (SCOPUS)
 11. Pdr12p-dependent and -independent fluorescein extrusion from baker’s yeast cells / V. Lushchak, Abrat, J. Międzobrodzki, H. Semchyshyn // Acta biochimіca polonica. – 2008. – Vol. 55, N 3. – P. 595–601. (SCOPUS)
 12. Абрат О. Б. Кислотний стрес у дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 80, № 6. – С. 19– (SCOPUS)
 13. Транспортування флуоресцеїну та антиоксидантна система дріжджів Saccharomyces cerevisiae за дії кислотного стресу / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, Я. Медзобродські, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 80, № 3. – С. 70–77. (SCOPUS)
 14. Абрат О. Б. Кислотний стрес збільшує активність супероксиддисмутази і каталази у дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, № 2. – С. 17–23. (SCOPUS)
 15. Виживання та антиоксидантний захист дріжджів Saccharomyces cerevisiae за умов голодування і оксидативного стресу / М. М. Байляк, О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 162–165. (SCOPUS)
 16. Абрат О. Б. Антиоксидантний захист та виживаня Escherichia coli за дії алоксану / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 123–129. (SCOPUS)
 17. Абрат О. Вплив алоксану та пероксиду водню на виживання дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Абрат, О. Маркович, Л. Логаза // Вісник Прикарпатського університету – Івано-Франківськ – 2004. – Вип. IV, Сер.: Біологія. – С. 5–9.
 18. Дем’янчук Ю. Вплив різних рівнів кисню на ріст бактерій E. coli штамів MC4100, GS071 та GS047 / Ю. Дем’янчук, О. Абрат // Вісник Прикарпатського університету – Івано-Франківськ – 2003. – Вип. III, Сер.: Біологія. – С. 130–136.

Електронна адреса: oleksandra.abrat@pnu.edu.ua

Робочий телефон:      +38(0342)596171

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Scopus

Web of Science

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника