Олександра Абрат

 ОЛЕКСАНДРА АБРАТ

UA_CV_Oleksandra_Abrat_web

кандидат біологічних наук,

доцент кафедри біохімії та біотехнології

 

Біографічна довідкаОсновні публікаціїКонтакти

І. ОСОБИСТІ ДАНІ:

Українка, одружена, 1983 р.н.

Мови:   українська вільно, англійська професійно.

 ІІ. ОСВІТА:

Атестат доцента кафедри біохімії та біотехнології: видано на підставі рішення атестаційної колегії (атестат АД №011642 від 22.12.2022 року).

AP Atestate

Кандидатська дисертація: «Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом слабких органічних кислот». Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя стефаника, д.б.н, проф. Лущак Володимир Іванович. Науковий ступінь присуджено рішенням СВР Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (диплом ДК №057516 від 10.02.2010 року). PhD_diploma

Аспірантура: (стаціонар) при кафедрі біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2005-2008.

Вища освіта: Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника (2000-2005 рр.). Кваліфікація: біолог, викладач. Диплом з відзнакою ВА №28132400 від 1.07.2005 року. Дипломна робота: «Роль каталази у захисті дріжджів від оксидативного стресу». Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.б.н, проф. Лущак Володимир Іванович.  Master_diploma

Середня освіта: Переріслянська ЗОШ І-ІІІ ступенів (1990-2000). Нагороджена золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні.

 ІІІ. ВИКЛАДАЦЬКИЙ СТАЖ:

 • Біохімія з основами молекулярної біології (2023)
 • Молекулярна імунологія (лекції та практичні, 2022-2023)
 • Біохімія з основами мікробіології та вірусології (лекції та практичні, 2021-2023)
 • Молекулярні основи імунітету (лекції та практичні, 2021)
 • Імунологія (лекції та практичні, 2018–донині);
 • Основи біохімії (лекції та практичні, 2017–донині)
 • Основи наукових досліджень (лекції та практичні, 2018)
 • Механізми імуногенезу (лекції та практичні, 2015–2017);
 • Молекулярна ендокринологія (лекції та практичні, 2018–донині);
 • Біохімія (практичні, 2008–2018);
 • Біоорганічна хімія (практичні, 2008–2016, 2018-донині);
 • Біоенергетика (лекції та практичні, 2009–2012);
 • Мікробіологія (лекції та практичні, 2008–донині);
 • Вірусологія (лекції та практичні, 2008–2011, 2016-2017);
 • Біохімія адаптацій (практичні, 2007–2008);
 • Молекулярна біологія (практичні, 2007–2008)

 ІV. НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

 • вересень 2023 – грудень 2023 – викладання онлайн-курсу «Науки про життя» (проведення семінарських занять з Біохімії обсягом) та курсу “Мікроби, віруси та інфекції” (проведення семінарських занять з мікробіологіх та імунології) в рамках проєкту від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи (2023)» (міжнародний сертифікат), м.Івано-Франківськ;
 • вересень 2022 – грудень 2022 – викладання онлайн-курсу «Науки про життя» (проведення семінарських занять з Біохімії обсягом 18 год) в рамках проєкту від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності під час кризи (2022)» (міжнародний сертифікат), м.Івано-Франківськ;
 • серпень 2019-вересень 2019 – виконання проекту в Інституті фізіології та харчування тварин ім. Яна Кілановського (Яблонна, Польща);
 • січень 2018-донині – доцент кафедри біохімії та біотехнології, Факультет природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2013-грудень 2017 року – викладач кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2012-вересень 2013 – завідувач навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • вересень 2008-вересень 2012 – старший лаборант навчально-наукової лабораторії, асистент (за сумісництвом) кафедри біохімії та біотехнології, Інститут природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ;
 • травень 2007-серпень 2007 – виконання проекту на кафедрі мікробіології факультету біохімії, біофізики, і біотехнології Ягелонського університету;
 • листопад 2005-листопад 2008 – аспірант кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

 • «Пошук маркерів посттравматичного стресового розладу на основі показників оксидативного стресу та запалення». (Грант МОН, № держреєстрації – 0123U101790, категорія – держбюджетна, термін виконання – 2023 р., виконавець).
 • Грантова програма від німецької служби академічних обмінів DAAD «Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи (2022, 2023)» на підтримку навчання українських студентів у період війни (виконавець).
 • Грантова програма від Національного фонду досліджень України 2020.02/0118 «Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя» – 2021 р. (виконавець).
 • Транскордонний проєкт “Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету – спільна румунсько-українська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)” – 2020-2022 рр. (виконавець).
 • «Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин» (№ держреєстрації – № 0118U003477), категорія – держбюджетна, термін виконання – 2018-2020 рр. (виконавець).
 • «Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації живих організмів до несприятливих умов довкілля» (№ держреєстрації – № 0112U000061), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2012-2017 рр. (виконавець).
 • «Вивчення молекулярних механізмів адаптації живих організмів до несприятливих чинників і розробка способів підвищення їх адаптаційного потенціалу» (№ держреєстрації – № 0115U002304), категорія – в межах робочого часу, термін виконання – 2015-2018 рр. (виконавець).

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Міжнародний сертифікат обсягом 30 годин (1 ЄКТС) від 16 березня 2023 року про успішне проходження курсу «Онлайн-викладання наук про життя». Курс проводився Німецькою Службою академічних обмінів (DAAD) в рамках проєкту «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis».
 • Міжнародний сертифікат №8646 обсягом 180 годин (6 ЄКТС) від 20 серпня 2022 року V Міжнародної програми «Нобелівські Лауреати: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості» – комплексне підвищення кваліфікації у формі самоосвіти в межах міжнародного освітнього гранту №IEG/W/22/03/08 від International Historical Biographical Institute (24 червня – 20 серпня 2022 року, Дубаї-Осло-Стокгольм-Нью-Йорк-Рим-Єрусалим-Бургас-Пекін). Кваліфікація: Міжнародний викладач/Старший дослідник;
 • Курси підвищення кваліфікації з імунології на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Fundamentals of Immunology: Innate Immunity and B-Cell Function» (Rice University, 2020 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації з мікробіології на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Antimicrobial resistance – theory and methods» (Technical University of Denmark (DTU), 2020 р.);
 • Курси підвищення кваліфікації з біохімії на платформі «Coursera». Отримала сертифікат про успішну здачу курсу «Biochemical Principles of Energy Metabolism» (Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 2020 р.);
 • Короткотермінове стажування з участю у науковому експерименті (Certificate of internship, Lund University, 2019-09-12); 12 серпня-12 вересня 2019 р;. Інститут фізіології та харчування тварин ім. Яна Кілановського (Яблонна, Республіка Польща).  Дослідження проводилися в рамках співпраці з Лундським університетом (м. Лунд, Швеція) та фармацевтичною компанією  Allena Pharmaceuticals (Бостон, США).
 • Міжнародні курси підготовки фахівців з розведення, утримання та використання лабораторних тварин Польського наукового товариства лабораторних тварин (PolLASA) (Polish laboratory animal science association, Certificate N4941/2019), 11-15 лютого 2019 р, Біолого-хімічний науковий центр Варшавського університету (Варшава, Республіка Польща)
 • Теоретичний тренінг на літній школі «Перспективи у біомедицині з фокусом на імунотерапію раку” (Certificate of theoretical training, 2 ECTS); 30 червня-6 липня 2019 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за підтримки Німецької Служби Академічних обмінів DAAD.
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра біохімії та біотехнології, довідка №2/13-1893 від 05.07.2016 р. «Вдосконалення професійної підготовки з біологічної та медичної хімії».

 Нагороди і гранти:  CharterScholarship

 • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за активну роботу в справі виховання студентської молоді, високий професіоналізм, сумлінну працю, наукові досягнення й вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців (2022, Івано-Франківськ);
 • Подяка міського Голови за сумлінну працю та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих працівників і виховання студентської молоді (2018, Івано-Франківськ);
 • Стипендія королеви Ядвіги для молодих науковців (2013, Ягелонський університет, Краків, Польща);
 • Стипендія королеви Ядвіги для молодих науковців (2007, Ягелонський університет, Краків, Польща).

 Сфера наукових інтересів:

 • Посттравматичний стресовий розлад
 • Моделювання ожиріння та метаболічного синдрому;
 • Використання коригуючих агентів для покращення загального функціонального стану живих організмів;
 • Мембранний транспорт;
 • Оксидативний стрес та антиоксиданти.

 Керівництво студентськими проблемними групами:

 • Студенти ІV курсу Грущенко А і Клоновський А. переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки»: (ІІ місце, 2017 рік).
 • Студент ІV курсу А. Клоновський призер (диплом І ступеня та грошова нагорода) міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології» (2017 рік).

 Керівництво студентськими науковими роботами:

Курсові роботи:

 • 2012-2013 Заліська Галина, Кравців Олександра
 • 2013-2014 Глиста Надія, Самуляк Тетяна
 • 2014-2015 Буртик Марія
 • 2015-2016 Клоновський Андрій, Грущенко Анастасія, Кулик Христина
 • 2016-2017 Дідух Юлія, Тачинська Юлія
 • 2017-2018 Дрогомирецька Лілія, Кальмук Яна
 • 2020-2021 Владика Софія
 • 2022-2023 Василишин Оксана
 • 2023-2024 Бойчук Василь

Бакалаврські роботи:

 • 2013-2014 Заліська Галина, Кравців Олександра, Ленів Тетяна, Гнатів Наталія, Лотохова Тетяна, Голоднюк Ольга.
 • 2014-2015 Глиста Надія, Самуляк Тетяна
 • 2015-2016 Буртик Марія
 • 2016-2017 Клоновський Андрій, Грущенко Анастасія, Кулик Христина
 • 2017-2018 Дідух Юлія
 • 2018-2019 Дрогомирецька Лілія
 • 2020-2021 Креховецька Адріана
 • 2023-2024 Василишин Оксана

Магістерські роботи:

 • 2019-2020 Дрогомирецька Лілія

Професійні товариства

 • Українське біохімічне товариство
 • Товариство мікробіологів України
 • Українське товариство клітинної біології

V. ГРОМАДСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

 • Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (2018-донині) та I (загальноміського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (січень, 2023 року);
 • Член журі обласного етапу турнірів юних біологів (2019-донині);
 • Координатор волонтерської роботи з учнівською та студенською молоддю поза межами університету (проекти «Наукові пікніки», «Біолого-хімічний центр», «Освітня платформа» (2016-донині);
 • Заступник декана факультету природничих наук з наукової роботи (2015–2018);
 • Заступник завідувача кафедри біохімії та біотехнології з навчальної роботи (2015–донині);
 • Член оргкомітету та лектор І-V Осінніх шкіл юного біохіміка, які проводить щорічно кафедра біохімії та біотехнології для школярів Івано-Франківської області (2013-донині);
 • Координатор та лектор І-V Літніх шкіл з біохімії, які проводить щорічно кафедра біохімії та біотехнології для аспірантів та молодих науковців України (2013-2017).
 • Куратор академічної групи (2005-2008; 2013-донині);
 • Член Ради молодих вчених університету (2016–донині);
 • Член Вченої ради факультету (2015–донині);
 • Секретар науково-методичної ради факультету (2015–2018);
 • Член науково-технічної ради університету (2015–2018);
 • Участь у науково-профорієнтаційних заходах кафедри та університету (2015-донині).

VІ. ПУБЛІКАЦІЇ

Загальна кількість друкованих праць – 67, з них:

 • розділи монографій – 1
 • статті у фахових виданнях України – 10
 • статті у закордонних журналах – 7
 • тези доповідей – 27
 • навчально-методичні праці – 23.

Інформація про публікації у базі даних Scopus: Author ID: 8886483400, h-індекс4, кількість статей – 12, кількість цитувань – 98.

Загальна кількість друкованих праць – 67, з них:

 • розділи монографій – 1
 • статті у фахових виданнях України – 10
 • статті у закордонних журналах – 7
 • тези доповідей – 27
 • навчально-методичні праці – 23.

Навчально-методичні праці

 1. Біохімія крові. Короткий курс. Навчальний посібник. / автори-укладачі Гусак В.В., Абрат О.Б., 2023, 128 с.
 2. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / автори-укладачі Абрат О.Б., Байляк М.М., Господарьов Д.В., 2022, 16 с.
 3. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту» / автори-укладачі: Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Музальов І.І., Швадчак В.В., 2022. 26 с.
 4. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування дорослих: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 28 с.
 5. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування підлітків: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 28 с.
 6. Абрат О.Б., Микитин Т.В., Твердохліб І.З. Здорове харчування дітей: брошура. Івано-Франківськ, 2021, 22с. 
 7. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Спростування міфів: від теорії до практики» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.І. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. Видавництво ПП Голіней О., 2019, 14 с.
 8. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 091 «Біологія» та 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини). – ПП Голіней О.М., 2019. – 68 с.
 9. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту»/ Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.І. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. Видавництво ПП Голіней О., 2018, 24 с.
 10. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Гусак В.В.Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дивовижний світ живого: від теорії до експерименту/ Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Стамбульська У.Я. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 22 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи біохімії» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Господарьов Д.В., Семчишин Г.М. / під заг. ред. О.Б. Абрат // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 40 с.
 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Дрогомирецька І.З., Стамбульська У.Я. // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2017. – 32 с.
 13. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Господарьов Д.В., Гусак В.В.Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму: білки, вуглеводи та вітаміни». – Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2016. – 20 с.
 14. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Сучасна експериментальна біологія» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Абрат О.Б., Байляк М.М., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2016. – 36 с.
 15. Абрат О.Б. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та спеціальності 7.04010401 «Географія» спеціалізація «Вчитель географії, біології та основ економіки; організатор краєзнавчо-туристичної роботи». – ПП Голіней О.М., 2016. – 68 с.
 16. Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.В., Господарьов Д.В. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму: вітаміни та поліфеноли»». – Івано-Франківськ, видавництво «ПНУ», 2015. – 13 с.
 17. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Стрес, старіння та вільні радикали» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – видавництво «ГОЛІНЕЙ», 2015. – 36 с.
 18. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2014. – 20 с.
 19. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Абрат О.Б., Байляк М.М., Семчишин Г.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2014. – 32 с.
 20. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів напряму підготовки 6.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / [авт-упоряд. О.Б. Абрат, Г.М. Семчишин, В.І. Лущак]. – Івано-Франківськ: видавництво «ЛІК», 2014. – 64 с.
 21. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Абрат О.Б. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 24 с.
 22. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільнорадикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Семчишин Г.М., Байляк М.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., Абрат О.Б./ під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 26 с.
 23. Методичні поради щодо підготовки і подання документів, які необхідні для атестації здобувача наукового ступеня кандидата наук / [авт-упоряд. О.Б. Абрат, В.І. Лущак]. – Івано-Франківськ: видавництво «ЛІК», 2012. – 52 с.

Статті у фахових журналах:

 1. Lushchak, V. I., Covasa, M., Abrat, O. B., Mykytyn, T. V., Tverdokhlib, I. Z., Storey, K. B., Semchyshyn, H. (2023). Risks of obesity and diabetes development in the population of the Ivano-Frankivsk region in Ukraine. EXCLI Journal, 22, 1047-1054.
 2. Bayliak M., Abrat O., Shmihel H., Lushchak V. and Shvadchak V. (2023). Interuniversity Online Courses as Possible Approach to Improve Teaching During Crisis: a Ukrainian Case Study. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 10, 1 (Apr. 2023), 49-60.
 3. Bayliak, M. M., Demianchuk, I., Gospodaryov, D. V., Abrat, O. B., Lylyk, M. P., Storey, K. B., & Lushchak, V. I. (2020). Mutations in genes cnc or dKeap1 modulate stress resistance and metabolic processes in Drosophila melanogaster. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 248, 110746.
 4. Bayliak, M. M., Abrat, B. (2020). Role of Nrf2 in oxidative and inflammatory processes in obesity and metabolic diseases. Hindawi, special issue Alternative Experimental Models: Implication for Oxidative Stress-Related Disease
 5. Interplay between diet-induced obesity and oxidative stress: Comparison between Drosophila and mammals / Bayliak, M. M., Abrat, O. B., Storey, J. M., Storey, K. B., & Lushchak, V. I.// Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. – 2019. – Vol. 228, P. 12–18.
 6. High amylose starch consumption induces obesity in Drosophila melanogaster and metformin partially prevents accumulation of storage lipids and shortens lifespan of the insects / Abrat Oleksandra B., Storey Janet M., Storey Kenneth B., Lushchak Volodymyr I. // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. – 2018. – Vol. 215, P. 55–62.
 7. Абрат О.Б., Дідух Ю.О. Обмеження дріжджів у харчовому раціоні дрозофіл сприяє патологічним змінам у їх тілі за умов надлишкового споживання крохмалю на основі амілози // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – Т. 4, № 6. – С. 148–154.
 8. Abrat Influence of amylose starch on development and lifespan of fruit fly Drosophila melanogaster // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 2, No. 1 (2015), 100-106.
 9. Аcetate but not propionate induces oxidative stress in bakers’ yeast Saccharomyces cerevisiae / Semchyshyn H., Abrat O., Miedzobrodzki J., Inoue Y., Lushchak V. // Red. Report. – 2011. – Vol. 16, N 1. – P. 1–9. (SCOPUS)
 10. Pdr12p-dependent and -independent fluorescein extrusion from baker’s yeast cells / V. Lushchak, Abrat, J. Międzobrodzki, H. Semchyshyn // Acta biochimіca polonica. – 2008. – Vol. 55, N 3. – P. 595–601. (SCOPUS)
 11. Абрат О. Б. Кислотний стрес у дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 80, № 6. – С. 19– (SCOPUS)
 12. Транспортування флуоресцеїну та антиоксидантна система дріжджів Saccharomyces cerevisiae за дії кислотного стресу / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, Я. Медзобродські, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2008. – Т. 80, № 3. – С. 70–77. (SCOPUS)
 13. Абрат О. Б. Кислотний стрес збільшує активність супероксиддисмутази і каталази у дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, № 2. – С. 17–23. (SCOPUS)
 14. Виживання та антиоксидантний захист дріжджів Saccharomyces cerevisiae за умов голодування і оксидативного стресу / М. М. Байляк, О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 162–165. (SCOPUS)
 15. Абрат О. Б. Антиоксидантний захист та виживаня Escherichia coli за дії алоксану / О. Б. Абрат, Г. М. Семчишин, В. І. Лущак // Український біохімічний журнал. – 2005. – Т. 77, № 2. – С. 123–129. (SCOPUS)
 16. Абрат О. Вплив алоксану та пероксиду водню на виживання дріжджів Saccharomyces cerevisiae / О. Абрат, О. Маркович, Л. Логаза // Вісник Прикарпатського університету – Івано-Франківськ – 2004. – Вип. IV, Сер.: Біологія. – С. 5–9.
 17. Дем’янчук Ю. Вплив різних рівнів кисню на ріст бактерій E. coli штамів MC4100, GS071 та GS047 / Ю. Дем’янчук, О. Абрат // Вісник Прикарпатського університету – Івано-Франківськ – 2003. – Вип. III, Сер.: Біологія. – С. 130–136.

Електронна адреса: oleksandra.abrat@pnu.edu.ua

Робочий телефон:      +38(0342)596171

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

Scopus

Web of Science

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника