Професорсько-викладацький склад

Штатні працівники

Завідувач кафедри, професор Марія Байляк

Професор Володимир Лущак

Професор Галина Семчишин

Доцент Дмитро Господарьов (заступник завідувача кафедри з наукової роботи)

Доцент Олександра Абрат (заступник завідувача кафедри з навчальної роботи)

Доцент Віктор Гусак

Доцент Олег Лущак

Доцент Володимир Швадчак

Доцент Надія Мосійчук (академічна мобільність)

Викладач Ігор Юркевич