Віктор Гусак

ГУСАК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ (pdf версія)           

кандидат біологічних наук

доцент кафедри біохімії та біотехнології

 

Біографічна довідкаОсновні публікаціїКонтакти

Українець, одружений, 1982 р.н.

Мови: українська, англійська – вільно, німецька  – зі словником

Інтереси: комп’ютерна техніка, web-програмування, рибальство

http://orcid.org/0000-0001-9415-9837

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23094097000

https://scholar.google.com/citations?user=0E1hFIwAAAAJ&hl=ru

https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Husak2

https://kbb.pnu.edu.ua/en/people/academic-staff/dr-viktor-husak/

h-index (Scopus) – 14

ІІ. Освіта

Гусак В.В. народився 2 травня 1982 року в с. Тростянець Долинського р-ну Івано-Франківської обл. В 1999 році закінчив Тростянецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому ж році вступив до Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника на спеціальність «Біологія». У 2004 році завершив навчання та отримав диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація – біолог, викладач. Тема дипломної роботи: «Виділення і властивості СОД з печінки свині» (науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Багнюкова Т.В.). Протягом 2004-2007 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Біохімія» при кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. В 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на тему “Порівняльна  характеристика АМФ-дезамінази з білих м’язів риб, толерантних до несприятливих чинників навколишнього середовища”. Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді Д 76.05.051 при Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (диплом ДК №053862). Науковий керівник – завідувач кафедри біохімії ПНУ ім. В. Стефаника, доктор біологічних наук, професор Лущак Володимир Іванович. З 2019 року навчається у докторантурі.

ІІІ. Викладацький досвід

З листопада 2007 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням кафедри): протягом 2007-2009 рр. – на посаді асистента, протягом 2009-2011 – на посаді викладача кафедри, з 2011 і донині – на посаді доцента. В червні 2014 року отримав вчене звання доцента кафедри біохімії та біотехнології. На кафедрі біохімії та біотехнології забезпечував або забезпечує викладання дисциплін: «Гідробіологія» (2008-2013), «Біохімія адаптацій» (2009-донині), «Великий практикум» (2009-2012), «Сучасні інформаційні технології у галузі (2009-донині), «Біотехнологія» (2010-донині), «Ензимологія» (2011-донині), «Вірусологія» (2008-2010), «Мікробіологія» (2008-2010), «Біохімія крові» (2012-2020), «Біохімія» (лабораторні заняття, 2008-донині), «Біоорганічна хімія» (лабораторні заняття, 2008-донині), «Кінетика ферментативних реакцій» (2010-2012 рр.), «Іхтіологія» (2009-2012 рр.).

Програми навчальних дисциплін (натисніть на дисципліні для завантаження програми курсу)
Біотехнологія
Біохімічна токсикологія
Сучасні інформаційні технології у галузі
Ензимологія

ІV. Науково-професійний досвід

На Установчому з’їзді Українського товариства клітинної біології, який відбувався у Львові 2004 році отримав Диплом у співавторстві з Багнюковою Т.В. (друге місце) за найкращу постерну презентацію.

19-21 листопада 2007 на II Міжнародному з’їзді молодих вчених “Біологія: від молекули до біосфери” (Харків, Україна) отримав Диплом (перше місце) за найкращу постерну презентацію.

У 2011 році брав участь у гранті від Федерального міністерства досліджень і технологій ФРН та Державного комітету України у справах науки і техніки про науково-технічне співробітництво, «Риби як модель для вивчення змін довкілля, спричинених людиною», термін виконання – Березень-Жовтень 2011 (виконавець у дослідженні).

З 5 по 20 червня 2012 року брав участь VІI Літній школі з молекулярної мікробіології та біотехнології, яка проходила на базі кафедри мікробіології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Керівництво науковою роботою студентів

Під керівництвом Гусак В.В. працює наукова група у складі студентів ІІІ-V курсів, яка займається вдосконаленням методик мікроклонального розмноження рослин, оптимізацією росту і розвитку рослин в умовах in vitro.

Наукові інтереси:

-дослідження месенжерів, задіяних у відповіді на стрес;

-аналіз вільнорадикальних перетворень і розвиток оксидативного стресу в тканинах рослин за впливу полютантів;

– оцінка впливу йонів перехідних металів та пестицидів на окремі біохімічні параметри дафній.

V. Організаційна робота
Член оргкомітету та лектор Літніх шкіл з біохімії, які проводяться на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника з 2013 року
Член оргкомітету Осінніх шкіл юного біохіміка «Біомолекули живого організму», які проводяться на кафедрі біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника з 2013 року.

Публікації

h-індекс у наукометричній базі даних Scopus – 14. (Переглянути в Scopus).

Загальна кількість друкованих праць – 55, з них: статті у фахових виданнях України – 3, статті у закордонних журналах – 25, тези доповідей – 15, навчально-методичні праці – 12 (Переглянути в Pubmed).

Навчально-методичні праці

12. Гусак В.В., Господарьов Д.В., Лущак В.В. Статистика малих вибірок у біології і медицині з основами програмування в Python і R. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2023. – 237 с.

11. Гусак В.В., Абрат О.Б. Біохімія крові. Короткий курс. – Івано-Франківськ: ПП Голіней, 2023. – 127 с.

10. Гусак В.В., Господарьов Д.В., Лущак В.І. Статистика в біології: обробка даних малих вибірок / В.В. Гусак,  Д.В. Господарьов, В.І. Лущак. Видавництво пп Голіней, м. Івано-Франківськ, 2015. – 125 с.

9. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму: поліфеноли та вітаміни» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Абрат О.Б., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. Н.М. Мосійчук // Методичні вказівки. 2013. – 24 с.
8. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Стрес, старіння та вільні радикали» / Укладачі: Абрат О.Б., Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Господарьов Д.В. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво ПП Голіней О., 2015. – 36 с.
7. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільно-радикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Абрат О.Б. Семчишин Г.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Ровенко Б.М./ під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2014. – 27 с.
6. Байляк М.М., Гусак В.В., Лущак В.І. Методичні рекомендації до виконання та написання курсових та дипломних робіт студентів спеціальностей «Біологія» та «Біохімія» / 2-ге вид., доп. – Івано-Франківськ: «Флеш», 2013. – 28 с.
5. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Дослідження вільно-радикальних процесів у живих організмах» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Семчишин Г.М., Байляк М.М., Кубрак О.І., Гусак В.В., Ровенко Б.М., Абрат О.Б./ під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. – Видавництво Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2013. – 26 с.
4. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з курсу «Біомолекули живого організму» / Укладачі: Мосійчук Н.М., Байляк М.М., Гусак В.В., Абрат О.Б. / під заг. ред. В.І. Лущака // Методичні вказівки. 2013. – 24 с.
3. Гусак В., Байляк М., Лущак В. Іхтіологія: курс лекцій. – Івано-Франківськ: «Флеш», 2010. – 69 с.
2. Байляк М.М., Гусак В.І., Лущак В.І. Методичні вказівки до практичних занять з гідробіології для студентів спеціальностей „Біологія” та „Екологія і охорона навколишнього середовища”. – Івано-Франківськ: «Флеш», 2010. – 66 с.
1. Гусак В.І., Байляк М.М., Лущак В.І. Методичні вказівки до практичних занять з іхтіології для студентів спеціальності „Біологія” . – Івано-Франківськ: «Флеш», 2010. – 48 с.

Оглядові статті

  1. Husak V.V. Copper and copper-containing pesticides: metabolism, toxicity and oxidative stress // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 2, No. 1 (2015), 39-51.

Експериментальні статті

25. Husak V, Strutynska T, Burdyliuk N, Pitukh A, Bubalo V, Falsfushynska H, Strilbytska O, Lushchak O. Low-toxic herbicides Roundup and Atrazine disturb free radical processes in Daphnia in environmentally relevant concentrations. EXCLI Journal, 21, 595-609, 2022

https://doi.org/10.17179/excli2022-4690

24. Mosiichuk N, Husak V, Storey KB, Lushchak V. Acute exposure to the penconazole-containing fungicide Topas induces metabolic stress in goldfish. Chem. Res. Toxicol., 2021.

https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.1c00174

23. Husak VV, Vasyliuk DV, Shcherba RM, Lushchak VI. Effect of light emitted by diodes on growth and pigment content of black currant plantlets in vitro. Agriculturae Conspectus Scientificus. 2020; 85(4): 317-323.

http://acs.agr.hr/acs/index.php/acs/article/view/1781

22. Lushchak VI, Matviishyn TM, Husak VV, Storey JM, Storey KB. Pesticide toxicity: a mechanistic approach. EXCLI J. 2018. 17:1101-1136.

https://doi.org/10.17179/excli2018-1710

21. Husak VV, Mosiichuk NM, Kubrak OI, Matviishyn TM, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Acute exposure to copper induces variable intensity of oxidative stress in goldfish tissues. Fish Physiol Biochem. 2018. 44(3):841-852.

https://doi.org/10.1007/s10695-018-0473-5

20. Husak VV, Mosiichuk NM, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Acute exposure to the penconazole-containing fungicide Topas partially augments antioxidant potential in goldfish tissues. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2017. 193:1-8.

https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2016.12.003

19. Husak VV, Mosiichuk NM, Maksymiv IV, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Oxidative stress responses in gills of goldfish, Carassius auratus, exposed to the metribuzin-containing herbicide Sencor. Environ Toxicol Pharmacol. 2016. 45:163-9.

https://doi.org/10.1016/j.etap.2016.05.028

18. Maksymiv IV, Husak VV, Mosiichuk NM, Matviishyn TM, Sluchyk IY, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Hepatotoxicity of herbicide Sencor in goldfish may result from induction of mild oxidative stress. Pestic Biochem Physiol. 2015. 122:67-75.

https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2014.12.020

17. Mosiichuk NM, Husak VV, Maksymiv IV, Hlodan OY, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Toxicity of environmental Gesagard to goldfish may be connected with induction of low intensity oxidative stress in concentration- and tissue-related manners. Aquat Toxicol. 2015. 165:249-58.

https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.06.007

16. Husak VV. Copper and copper-containing pesticides: metabolism, toxicity and oxidative stress // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2015. 2(1):39-51.

15. Kubrak OI, Poigner H, Husak VV, Rovenko BM, Meyer S, Abele D, Lushchak VI. Goldfish brain and heart are well protected from Ni²⁺-induced oxidative stress. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2014. 162:43-50.

https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2014.03.011

14. Kubrak OI, Husak VV, Rovenko BM, Poigner H, Kriews M, Abele D, Lushchak VI. Antioxidant system efficiently protects goldfish gills from Ni(2+)-induced oxidative stress. Chemosphere. 2013 Jan;90(3):971-6.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.06.044

13. Matviishyn TM, Kubrak OI, Husak VV, Storey KB, Lushchak VI. Tissue-specific induction of oxidative stress in goldfish by 2,4-dichlorophenoxyacetic acid: mild in brain and moderate in liver and kidney. Environ Toxicol Pharmacol. 2014. 37(2):861-9.

https://doi.org/10.1016/j.etap.2014.02.007

12. Atamaniuk TM, Kubrak OI, Husak VV, Storey KB, Lushchak VI. The Mancozeb-containing carbamate fungicide tattoo induces mild oxidative stress in goldfish brain, liver, and kidney. Environ Toxicol. 2014. 29(11):1227-35.

https://doi.org/10.1002/tox.21853

11. Kubrak OI, Husak VV, Rovenko BM, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Cobalt-induced oxidative stress in brain, liver and kidney of goldfish Carassius auratus. Chemosphere. 2011. 85(6):983-9.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.06.078

10. Kubrak OI, Atamaniuk TM, Husak VV, Drohomyretska IZ, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Oxidative stress responses in blood and gills of Carassius auratus exposed to the mancozeb-containing carbamate fungicide Tattoo. Ecotoxicol Environ Saf. 2012. 85:37-43.

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.08.021

9. Kubrak OI, Atamaniuk TM, Husak VV, Lushchak VI. Transient effects of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) exposure on some metabolic and free radical processes in goldfish white muscle. Food Chem Toxicol. 2013. 59:356-61.

https://doi.org/10.1016/j.fct.2013.06.023

8. Husak VV, Mosiichuk NM, Maksymiv IV, Sluchyk IY, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Histopathological and biochemical changes in goldfish kidney due to exposure to the herbicide Sencor may be related to induction of oxidative stress. Aquat Toxicol. 2014. 155:181-9.

https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2014.06.020

7. Kubrak OI, Husak VV, Rovenko BM, Poigner H, Mazepa MA, Kriews M, Abele D, Lushchak VI. Tissue specificity in nickel uptake and induction of oxidative stress in kidney and spleen of goldfish Carassius auratus, exposed to waterborne nickel. Aquat Toxicol. 2012. 15;118-119:88-96.

https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.03.016

6. Lushchak VI, Husak VV, Storey KB. Regulation of AMP-deaminase activity from white muscle of common carp Cyprinus carpio. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2008. 149(2):362-9.

https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2007.10.008

5. Kubrak OI, Rovenko BM, Husak VV, Vasylkiv OY, Storey KB, Storey JM, Lushchak VI. Goldfish exposure to cobalt enhances hemoglobin level and triggers tissue-specific elevation of antioxidant defenses in gills, heart and spleen. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2012. 155(2):325-32.

https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2011.09.012

4. Kubrak OI, Rovenko BM, Husak VV, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Nickel induces hyperglycemia and glycogenolysis and affects the antioxidant system in liver and white muscle of goldfish Carassius auratus L. Ecotoxicol Environ Saf. 2012. 80:231-7.

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2012.03.006

3. Lushchak VI, Husak VV, Storey JM, Storey KB. AMP-deaminase from goldfish white muscle: regulatory properties and redistribution under exposure to high environmental oxygen level. Fish Physiol Biochem. 2009. 35(3):443-52.

https://doi.org/10.1007/s10695-008-9270-x

2. Husak VV, Lushchak VI. [Inactivation of AMP-deaminase from white muscle of Cyprinus carpio in the systems with free radical oxidation]. Ukr Biokhim Zh (1999). 2007. 79(6):42-7.

1. Lushchak VI, Bagnyukova TV, Husak VV, Luzhna LI, Lushchak OV, Storey KB. Hyperoxia results in transient oxidative stress and an adaptive response by antioxidant enzymes in goldfish tissues. Int J Biochem Cell Biol. 2005. 37(8):1670-80.

https://doi.org/10.1016/j.biocel.2005.02.024

Електронна адреса: viktor.husak@pnu.edu.ua

Робочий телефон: 0342 59 61 71

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника