Практика

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до навчального плану бакалавра за спеціальністю 091 «Біологія» освітньо-професійна програма «Біохімія» навчальна та виробнича практика здійснюються в таких обсягах:

№ п/п Вид практики Семестр Кількість кредитів Кількість днів/тижнів (годин) Вид контролю
1. Навчальна практика  з експериментальної біології 2 3 10/2 (90)
2. Навчальна практика  з експериментальної біології 4 6 20/4 (180)
3. Виробнича практика 6 6 20/4 (180) Диференційова-ний залік
4. Виробнича практика 8 9 30/6 (270) Диференційова-ний залік

Відповідно до навчального плану магістра за спеціальністю 091 «Біологія» освітньо-професійна програма «Біохімія» виробнича практика (в тому числі і підготовка магістерської роботи) здійснюються в таких обсягах:

№ п/п Вид практики Семестр Кількість кредитів Кількість днів/тижнів (годин) Вид контролю
1. Виробнича практика 2 6 20/4 (180) Диференційова-ний залік
2. Виробнича практика 3 6 20/4 (180) Диференційова-ний залік
3. Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) 1,2,3 15 75/15 (450)

Схвалена наскрізна програма практики студентів вищого навчального закладу реалізовується з дотриманням наступних принципів:

– деканат забезпечує встановлення відповідних термінів задля виконання програми практики студентів у межах звичайних вимог праці;

– виконання Наскрізної програми практики студентів є керованим і координованим керівником практики від Факультету.

При підготовці бакалавра спеціальності 091 «Біологія» (ОПП «Біохімія») встановлено наступні бази для проведення практичного навчання:

  • навчальна практика з експериментальної біології проводиться на базі навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у ІІ та  ІV семестрах;
  • виробнича практика проводиться на базі навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у VI та VIII семестрах.

При підготовці магістра спеціальності 091 «Біологія» (ОП «Біохімія») встановлено наступні бази проведення практичного навчання:

  • виробнича практика проводиться на базі навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у ІІ та IІІ семестрах.
  • підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідна практика) проводиться на базі навчально-наукової лабораторії кафедри біохімії та біотехнології Факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»протягом теоретичного навчання (15 тижнів).

Програма_виробничої практики 3 курс 2019 рік

Програма навчальної практики_2 курс_2019

Практика навчальна 1 курс

Наскрізна програма практики_2019_КББ