Науковий співробітник кафедри біохімії та біотехнології Ігор Юркевич взяв участь в конференції «Galaxy User Conference»

15-16 березня 2018 року науковий співробітник кафедри біохімії та біотехнології Ігор Юркевич взяв участь у міжнародній конференції для фахівців у галузі біоінформатики «Galaxy User Conference», яка проходила у м. Фрайбург (Німеччина). Метою конференції було зібрати біоінформатиків, які використовують онлайн платформу Galaxy для аналізу  біомедичних даних (ДНК, РНК-транскрипти, білки тощо), а також для представлення результатів досліджень та обговорення їх аналізу. Загалом, у конференції взяли дослідники з Європи, Північної Америки та Австралії. Юркевич Ігор виступив з доповіддю на тему «Late reproduction in Drosophila». У своїй доповіді дослідник представив результати по аналізу однонуклеотидних поліморфізмів в геномі, рівня іРНК-транскриптів, вмісту білків та метаболітів при розмноженні організмів у пізньому віці. Як зазначив Ігор Юркевич, такі дослідження дозволяють виявити гени та білки, задіяні у регуляції тривалості життя, розвитку та метаболізму, а також дають можливість спрогнозувати вплив розмноження у пізньому віці на тривалість життя та стан здоров’я нащадків.