УЧАСТЬ У ТРЕТЬОМУ ЩОРІЧНОМУ РЕІГІОНАЛЬНОМУ НАУКОВОМУ СИПОЗІУМІ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я» (BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium)

З 16 по 20 квітня 2018 року у Києві проходив Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я» за підтримки Програми зменшення біологічної загрози в Україні, що реалізується Агентством зменшення загрози Міністерства Оборони США у рамках Програми з написання наукових робіт.

У рамках симпозіуму проходив семінар з рецензування та відбору наукових робіт. Протягом перших чотирьох днів Симпозіуму 52 дослідники представляли свої роботи під час усних презентацій, та ще 44 учасники – на паралельних сесіях коротких доповідей; крім того, було представлено більше 300 постерних доповідей. Участь у постерній сесії взяла студентка кафедри біохімії та біотехнології Аліна Заячківська, яка презентувала результати дослідження щодо можливості використання начочастинок на основі хрому та молібдену для лікування діабету. 
Протягом всієї зустрічі експертна колегія здійснювала відбір українських вчених, які співпрацюватимуть з міжнародними експертами, щоб отримати допомогу в аналізі даних, визначенні наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, що можуть бути направлені на рецензування та потенційно надруковані. Одним з 10 членів експертної редколегії та єдиним, хто працює в Україні, був докторант кафедри біохімії та біотехнології Олег Лущак.
Загалом, симпозіум забезпечив простір та можливості для українських науковців презентувати свої дослідження, що має сприяти впровадженню наукових підходів, які підвищують рівень біобезпеки та біозахисту, а також розвитку концепції «Єдине здоров’я» в Україні та накопиченню знань з нагляду за хворобами людей та тварин, покращенню розуміння наявних ризиків для здоров’я.