ВІТАЄМО НАШИХ СТУДЕНТІВ З УСПІШНИМ ВИСТУПОМ НА XVI Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА: ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ/BIOSCIENCE ADVANCES»

З 24 по 27 квітня 2018 року в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбулась XVI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА: ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ / BIOSCIENCE ADVANCES». У конференції взяло участь близько 200 учасників з різних міст України та закордону. Кафедру біохімії та біотехнології ПНУ на конференції представили 8 студентів.

З усними доповідями на конференції виступили: студентка 2-го курсу Аліна Заячківська  («Nanoparticles as potential agent for reducing glucose levels», науковий керівник – к.б.н., докторант Олег Лущак); магістранти 1-го року навчання Леся Сіщук («Intermittent fasting in mice: activity of the key glycolitic enzymes»; науковий керівник – д.б.н., проф. Галина Семчишин), Андрій Клоновський («Коригуючий вплив спиртових екстрактів Галеги лікарської (Galega officinalis L.) та Чорниці звичайної (Vaccinium myrtillus L.) на фізіолого-біохімічні параметри Drosophila melanogaster при споживанні крохмалю на основі амілози», к.б.н., доц. Олександра Абрат), Анастасія Грущенко («Особливості перебігу фізіолого-біохімічних процесів у Drosophila melanogaster за умов різного співвідношення макронутрієнтів у їх раціоні», науковий керівник – к.б.н., доц. Олександра Абрат).   

Частина студентів виступили з стендовими доповідями: магістранти 1-го року навчання Аліна Семчук  («Glutathione-reductase/glutathione peroxidase system and associated enzymes in mice under intermittent fasting», науковий керівник – д.б.н., проф. Галина Семчишин), Тетяна Паньків («Вплив періодичного голодування на респіраторну активність мітохондрій кірки мозку мишей лінії С57/BL6», науковий керівник – к.б.н., доц. Марія Байляк), студенти 3-го курсу Віталій Балацький («Вплив аргініну та альфа-кетоглутарату на активність комплексів мітохондріального дихального ланцюга», науковий керівник – к.б.н., доц. Дмитро Господарьов), Вікторія Тимів («Вплив хромовмісних наночастинок на рівень глюкози в гемолімфі D. melanogaster», науковий керівник – к.б.н., докторант Олег Лущак).

За підсумками конференції було нагороджено дипломом 2 ступеня Клоновського Андрія та дипломами 3 ступеня Анастасію Грущенко, Аліну Заячківську та Лесю Сіщук за найкращі усні доповіді, дипломами 3 ступеня за найкращі стендові доповіді Аліну Семчук, Тетяну Паньків, Вікторію Тимів та Віталія Балацького.

Пишаємось успіхами наших студентів та бажаємо їм подальшої плідної наукової праці та нових досягнень!