Наші науковці взяли участь у міжнародній конференції “Oxidative stress, redox homeostasis and antioxidants”

Співробітники кафедри біохімії та біотехнології, професор Володимир Лущак, та доценти Надія Мосійчук та Марія Байляк, взяли участь у 21 міжнародній конференції “Оксидативний стрес, редокс-гомеостаз та антиоксиданти (“Oxidative stress, redox homeostasis & antioxidants”). Конференція проходила протягом 20-21 червня в університеті імені Марі та П’єра Кюрі (University Pierre and Marie Curie, UPMC). Університет розташований в центрі Парижу і є найбільшим науково-медичним комплексом у Франції, до складу якого входять 180 лабораторій.

Загалом у конференції взяло участь понад 200 учасників з 27 країн світу. Наші науковці були єдиними учасниками, які представляли Україну.

Програма конференції була доволі насиченою і включала пленарні лекції, короткі усні доповіді та постерні сесії. Доповіді учасників були дуже різноплановими та цікавими. Серед них варто виділити ті, що стосувалися сигнальної ролі активних форм сірки, подвійної ролі антиоксидантів як добрих і поганих “хлопців”, особливостей біоенергетичних та вільно-радикальних процесів в організмі за норми та патологічних станів, взаємозв’язку між мікробіотою та редокс-гомеостазом в організмі. Професор Володимир Лущак виступив з усною доповіддю “Possible mechanisms counteracting age-related intensification of oxidative stress in the mouse brain”, а наші дослідниці з постерними доповідями, де представили результати спільного українсько-німецького проекту по дослідженню біохімічних механізмів старіння організму у нормі та за умов періодичного голодування. Доповідь Володимира Лущака була дуже схвально прийнята авдиторією та викликала бурхливе обговорення. Дискусії були продовжені у перервах між доповідями та під час постерної сесії. Результатом плідного обміну думками стало налагодження нових контактів та окреслення нових горизонтів для потенційної співпраці із закордонними колегами. Варто зазначити, що на закритті конференції президент конгресу проф. Harry van Goor (Нідерланди) відмітив участь українських дослідників у конгресі.