Науковці кафедри опублікували статтю по впливу висококалорійної дієти на мозок

Прийнята до друку  стаття по впливу висококалорійної їжі на поведінку та метаболічні процеси у мозку мишей (журнал BBA -General Subjects, Q1). Це результат тривалої експериментальної роботи та складного аналізу. Над виконанням роботи працювало 3 досвідчених науковців кафедри та 7 – аспірантів. У дослідженні показано, що висококалорійна дієта з високим вмістом жиру та фруктози викликає одночасно тривожну поведінку та посилення рухової активності. Ці фізіологічні зміни супроводжуються розвитком оксидативного стресу у мозку та перебудовою енергетичного метаболізму. Додавання альфа-кетоглютарату до висококалорійної дієти послаблювало зміни, спричинені цією дієтою.
Коментар авторки Марії Байляк:
“Це перша наша стаття, де домінують не методи спектрофотометрії, зокрема ми вперше розширили свій методичний арсенал додаванням поведінкових тестів мишах. І це наша друга стаття, де ми використали кількісну ПЛР у реальному часі.”
Дослідження виконано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України (номер проєкту 2020.02/0118)