Професор Марія Байляк виступила опонентом дисертації на здобуття ступеня PhD з біології

16 лютого 2024 року завідувач кафедри біохімії та біотехнології ПНУ, професор Марія Байляк взяла онлайн-участь  в опонуванні дисертації на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.053.041 (https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/razova-spets-al-zovana-vchena-rada-df-58-053-041-.php  ) у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. На порядку денному – захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Тетяни Мацьків зі спеціальності 091 «Біологія».  Назва дисертаційної роботи: «Дослідження ролі металотіонеїнів у запальних процесах на моделях двостулкового молюска Dreissena polymorpha та лабораторних щурів». Захист відбувся успішно .

Науковий керівник роботи:

Столяр Оксана Борисівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

Грубінко Василь Васильович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Офіційні опоненти:

Сибірна Наталія Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Байляк Марія Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Рецензенти:

Боднар Оксана Ігорівна – доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Хоменчук Володимир Олександрович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.