На кафедрі відбулась звітно-наукова конференція викладачів та аспірантів

3 квітня 2024 року на кафедрі відбулася щорічна звітна наукова конференція, де науковці представляли свої напрацювання за минулий рік. Провідні вчені кафедри висвітлили актуальні питання механізмів розвитку вікозалежних захворювань та шляхів їх профілактики і корекції. Зокрема, професор Володимир Лущак виступив з ґрунтовною доповіддю про причини системних неінфекційних захворювань та роль окисно-відновного гомеостазу при старінні. Професор Марія Байляк розповіла про молекулярні та нейроендокринні зміни, що лежать в основі посттравматичного стресового розладу, що на сьогодні є дуже актуально. Доцент Дмитро Господарьов представив дані щодо можливості збільшення тривалості життя шляхом впливу різних підходів на енергетичний метаболізм. Доцент Володимир Швадчак доповів про перспективні підходи до інгібування утворення амілоїдних фібрил – процесу, задіяного при хворобі Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворюваннях.

Також були присутні доповіді з питань біотехнології та вирощування рослин. Віктор Гусак доповів про перспективи культивування in vitro джинури та шипшини, які мають здатність знижувати рівень глюкози в крові. Марія Лилик, висвітлила роль грантів в інфраструктурному розвитку кафедри.

Окрему секцію склали доповіді молодих науковців та аспірантів, чиї дослідження безпосередньо стосуються пошуку нових підходів до попередження та лікування згаданих патологічних станів. Використовуючи модельні організми – дрозофілу та мишей, молоді вчені вивчають вплив різних чинників на метаболізм, старіння, поведінку та нейродегенеративні процеси. Так, Ольга Стрільбицька представила результати роботи щодо ролі певних сигнальних шляхів в ентероендокринних клітинах, які залучені в регуляції метаболізму і старіння на плодовій мушці. Надія Стефанишин доповіла про вплив раннього голодування на фізіологічні та біохімічні параметри Drosophila melanogaster. Олег Дем’янчук розповів про дослідження впливу висококалорійної кафетерійної дієти та альфа-кетоглутарату на поведінку та біохімію мозку мишей. Владислав Березовський і Віталій Деркачов вивчали стрес-індуковані зміни на моделях дрозофіли та миші, відповідно.

Під час конференції точилася жвава дискусія. Захід продемонстрував високий рівень актуальних фундаментальних і прикладних досліджень у сферах біології старіння, нейронаук, та біомедицини.