Для здобувачів 2022 року вступу (ОР Доктор філософії)

Обов’язкові компоненти ОП

OK1_Іноземна мова

OK2_Організація наукової діяльності

OK3_Філософія і методологія науки

OK4_Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етикаа

OK5_Управління науково-дослідницькими проєктами

ОК6_ Математичні методи у біології

ОК 7_English research writing

ОК 8_Методологія та технологія біологічних досліджень

ОК 9. Педагогічна практика

Вибіркові компоненти ОП

ВК10_Biochemistry of adaptations

ВК11_Молекулярні основи адаптацій

ВК 12_Molecular physiology

ВК13_Advanced biochemistry

ВК14_New approaches in biochemistry research

ВК15_Методи клітинної біології

ВК16_Journal club

ВК17_Науковий семінар

ВК18_Laboratory skills in Biochemistry

ВК 19_Molecular mechanisms of stress response

ВК20_Anti-aging medicine

ВК 21_Молекулярні, біохімічні та фізіологічні основи харчування

ВК22_Nutrition and Metabolism Seminar

ВК23_Написання наукових статей

ВК 24_Статистика у біомедичних дослідженнях

ВК25_Мистецтво наукової презентації

ВК26_Basics of drug design

ВК 27. Дизайн експериментів у біомедичних дослідженнях

 

Анотації дисциплін

Силабус_доктор філософії_Статистика у біомедичних дослідженнях

Силабус_доктор_фiлософii_Anti-aging_medicine

Силабус_доктор_фiлософii_Basics_of_drug_design

Силабус_доктор_фiлософii_Дизайн_експериментiв_у_бiомедичних

Силабус_доктор_фiлософii_Мистецтво_науковоi_презентацii

Силабус_доктор_фiлософii_Написання_наукових_статей

Силабус_доктор філософії_ Молекулярні, біохімічні та фізіологічні основи харчування

Силабус_доктор філософії_Nutrition and Metabolism Seminar

Силабус_доктор філософії_Molecular mechanisms of stress response