Для здобувачів 2022 року вступу (ОР Доктор філософії)

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1. Іноземна мова

ОК 2. Організація наукової діяльності

ОК 3. Філософія і методологія науки

ОК 4. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК 5. Управління науково-дослідницькими проектами

ОК 6. Математичні методи у біології

ОК 7. English research writing

ОК 8. Методологія та технологія біологічних досліджень

ОК 9. Педагогічна практика

Вибіркові компоненти ОП

ВК 10. Молекулярні основи адаптацій

ВК 11. Biochemistry of adaptations

ВК 12. Molecular physiology

ВК 13. Advanced biochemistry

ВК 14. New approaches in biochemistry research

ВК 15. Методи клітинної біології

ВК 16. Journal club

ВК 17. Науковий семінар

ВК 18. Laboratory skills in biochemistry

ВК 19. Molecular mechanisms of stress response

ВК 20. Anti-aging medicine

ВК 21. Молекулярні, біохімічні та фізіологічні основи харчування

ВК 22. Nutrition and Metabolism Seminar

ВК 23. Написання наукових статей

ВК 24. Статистика у біомедичних дослідженнях

ВК 25. Мистецтво наукової презентації

ВК 26. Basics of drug design

ВК 27. Дизайн експериментів у біомедичних дослідженнях

 

Анотації дисциплін

Силабус_доктор філософії_Статистика у біомедичних дослідженнях

Силабус_доктор_фiлософii_Anti-aging_medicine

Силабус_доктор_фiлософii_Basics_of_drug_design

Силабус_доктор_фiлософii_Дизайн_експериментiв_у_бiомедичних

Силабус_доктор_фiлософii_Мистецтво_науковоi_презентацii

Силабус_доктор_фiлософii_Написання_наукових_статей

Силабус_доктор філософії_ Молекулярні, біохімічні та фізіологічні основи харчування

Силабус_доктор філософії_Nutrition and Metabolism Seminar

Силабус_доктор філософії_Molecular mechanisms of stress response