Для здобувачів 2023 року вступу (ОР Доктор філософії)

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1. Іноземна мова

ОК 2. Організація наукової діяльності

ОК 3. Філософія і методологія науки

ОК 4. Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК 5. Управління науково-дослідницькими проєктами

ОК 6. Математичні методи у біології

ОК 7. English research writing

ОК 8. Методологія та технологія біологічних досліджень

ОК 9. Педагогічна практика

Вибіркові компоненти ОП

ВК 10. Молекулярні_основи_адаптацій

ВК 11. Biochemistry of adaptations

ВК 12. Molecular physiology

ВК 13. Advanced biochemistry

ВК 14. New approaches in biochemistry research

ВК 15. Методи клітинної біології

ВК 16. Journal club

ВК 17. Науковий семінар

ВК 18. Laboratory skills in biochemistry

ВК 19. Molecular mechanisms of stress response

ВК 20. Anti-aging medicine

ВК 21. Молекулярні,_біохімічні_та_фізіологічні_основи_харчування

ВК 22. Nutrition and Metabolism Seminar

ВК 23. Написання наукових статей

ВК 24. Статистика у біомедичних дослідженнях

ВК 25. Мистецтво наукової презентації

ВК 25. Мистецтво наукової презентації

ВК 26. Basics of drug design

ВК 27. Дизайн експериментів у біомедичних дослідженнях