Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин

Тема проекту:

Розробка нових немедикаментозних методів корекції метаболічного синдрому: нормалізація фізіолого-біохімічних показників у тварин

№ держреєстрації 0118U003477

Тривалість проекту: 1 січня 2018 – 31 грудня 2020
Грантхолдер: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Проект Міністерства науки та освіти України)

Мета проекту: За допомогою обмеження кількості спожитих калорій нормалізувати фізіолого-біохімічні показники тварин з метаболічним синдромом та полегшити їх перехід до норми з використанням харчових додатків і препаратів рослин-адаптогенів.

Завдання проекту:
1. Розробити відтворювані моделі метаболічного синдрому у мишей і плодових мух.
2. Розробити шляхи переходу зі стану метаболічного синдрому до норми, зменшуючи кількість доступних калорій, які споживають тварини.
3. Пом’якшити перехід тварин від стану метаболічного синдрому до норми з використанням харчових додатків і препаратів з рослин-адаптогенів.

Очікувані результати:
1. На моделях тварин отримати інформацію про можливу корекцію стану метаболічного синдрому шляхом обмеження кількості доступних калорій через застосування періодичного голодування.
2. Виявлення здатності індивідуальних природних речовин чи їх суміші (інтермедіат циклу Кребса альфа-кетоглютарат, амінокислота аргінін, поліфенол кверцетин), які підвищують резистентність організмів до стресів, полегшувати перехід організму від стану метаболічного синдрому до норми.
3. Оптимізація заходів, які направлені на мінімізацію стресу при переході від метаболічного синдрому до нормального стану, включно з використанням фармакологічних чинників і варіації режимів обмеження доступності калорій з їжею.

Контактна особа і менеджер проекту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: Володимир Лущак, завідувач кафедри біохімії та біотехнології; е-мейл: lushchak@pu.if.ua