ЧЕРГОВИЙ РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО ТЮБІНГЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (м. ТЮБІНГЕН, НІМЕЧЧИНА)

З 14 по 21 квітня 2018 року співробітники кафедри, проф. Володимир Лущак, к.б.н. Марія Байляк та к.б.н. Надія Мосійчук, перебували з робочим візитом в Інституті фізіології Університету м. Тюбінген (Німеччина). Поїздка була здійснена у рамках виконання спільного україно-німецького гранту «Клітинні механізми здорового старіння мозку при обмеженості калорійності», який фінансується  науковою фундацією Фольксваген. Основна мета візиту – обговорення та аналіз результатів дослідження, отриманих українською та німецькою дослідницькими командами, а також планування подальшої роботи. Керівник проекту з німецької сторони, професор Ольга Гаращук, коротко підсумувала результати, отримані її командою, по впливу калорійного обмеження на фізіологічні показники мозку мишей різних вікових груп.   Зі свого боку, керівник проекту з української сторони проф. Володимир Лущак виступив з науковою доповіддю, в якій коротко підсумував отримані на сьогодні результати по біохімічних показниках мозку та інших тканин (показники крові, енергетичного обміну та редокс-статусу мозку) у мишей середнього та старого віку. Перспективи подальшої співпраці були обговорені з професором біохімії Michael Duszenko, до кола наукових інтересів якого входить дослідження паразитарних інфекцій мозку, зокрема сонної хвороби. Також у ході візиту було проведені деякі експериментальні дослідження на мишах 6- та 12-місячного віку, які утримувались до досягнення відповідного віку на режимі ad libitum у віварії Інституту фізіології. Нашими співробітниками було здійснено забір крові та органів (мозок, нирки, м’язи, печінка, серце), а також підібрано умови та визначено деякі біохімічні показники у плазмі та печінці самок мишей різного віку.